Klimainnsats er jobb nummer én

– Vi har lenge sagt at vi er den generasjonen som kan gjøre noe med klimaendringene. Det er riktig, og det står mye på spill. Derfor hadde jeg forventet mer konkrete handlingssignaler fra regjeringen i dag, sier Rigmor Andersen Eide, KrFs miljøpolitiske talsperson.

Bilde av en alvorlig Rigmor Andersen Eide

– På den annen side er det gledelig at vi står samlet om vilje og forståelsen om at det må handles. Jeg understreker viktigheten av å satse på grønn konkurransekraft. Både når det gjelder dette, og omleggingen av samferdselssektoren, gir regjeringen gode signaler, sier Andersen Eide.

– Unødvendig lenge

Paris-avtalen innebærer at landene forplikter seg til å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over før-industrielt nivå og etterstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grad. Partene skal kommunisere et nytt utslippsbidrag hvert femte år. Nye bidrag skal alltid være mer ambisiøse enn de gamle. Statsråd Vidar Helgesen redegjorde i dag for oppfølgingen av avtalen.

KrF var med på forliket om å knytte den norske innsatsen opp mot EU, fordi det trolig vil være mest effektivt. Men det må ikke innebære at vi venter med sette i gang norske tiltak. KrF fikk sammen med SP og MDG i fjor vår gjennomslag for at det skal utarbeides en klimalov, for systematisk å forplikte oss på oppfølging av klimamålene. Den vil være et viktig verktøy i klimakutt innenlands. Helgesen varslet at dette forslaget først kommer våren 2017. Det er unødvendig lenge.

– Jeg merket meg at statsråd Helgesen trakk fram den norske innsatsen for klima og skog gjennom regnskogsatsingen. Jeg håper dermed 2015 var siste gang vi så dramatiske kutt til dette i forslaget til statsbudsjett, sier Andersen Eide.

Vi får stadig påminnelser om at dette er mer alvorlig, og ingen signaler om at vi kan slappe av. Vi vet at klimaendringene allerede rammer mange mennesker hardt, og hardest rammer det de aller fattigste. Mer tørke og uforutsigbare regntider får dramatiske følger.

– Vi kan ikke være den generasjonen som gjorde for lite. Det vil gi knusende historisk dom over oss, avslutter Andersen Eide.