Klart for byggestart av nye fengsler

Regjeringspartiene har i samarbeid med samarbeidspartiene besluttet at det skal bygges nytt fengsel i Agder med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. Administrasjonen skal ligge i Mandal.

De 300 nye fengselsplassene skal løse de store utfordringene med soningskapasitet i Agder, og nå kommer vedtak om fordeling og full utbygging av fengslene.

Både Mandal og Froland ble vurdert som  egnet for fengsler, men Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet har holdt en knapp på Froland for det største fengselet. Beslutningen er et viktig signal i regiondebatten, der man følger opp vedtaket om ett Agder og får en god fordeling mellom fylkene, samtidig som Aust-Agder kommer noe bedre ut slik også avtalen legger opp til når det gjelder statlige arbeidsplasser. 

Regjeringen har prioritert å løse soningsutfordringen og bygge ut fengselskapasiteten i Norge. Gjennom dette vedtaket viser samarbeidspartiene nok en gang at Sørlandet blir satset på. Beslutningen er en faglig basert og balansert løsning som vil gi mest likhet i nye arbeidsplasser til begge fylkene. 

Dagens avklaring bidrar til rask fremgang i byggingen av de nye fengslene. Vedtaket er et stort løft for hele regionen og bidrar til at det blir en god fordeling av nye arbeidsplasser til hvert fylke. Regjeringen har vektlagt at regionen har stått samlet om å legge de faglige anbefalingene til grunn for fordelingen av fengselsplassene. Nå ser Regjeringen frem til at utfordringen med manglende soningskapasitet blir løst og at viktige arbeidsplasser skapes.