Kjell Ingolf Ropstads tale til landsmøtet 2018

Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Det vil vi også være i fremtiden. Uansett. Det er verdiene og de unike sakene som samler oss, ikke høyre- eller venstreaksen. Det er verdiene vi står sammen om! Det er nettopp nye gjennomslag for sakene og verdiene våre som gjør at jeg anbefaler å gå for et sentrum-høyre samarbeid med Erna Solberg som statsminister, sa Kjell Ingolf Ropstad i sitt innlegg på landsmøtet. Her kan du lese hele talen.

Kjell Ingolf Ropstad foran landsmøtets i 2018 sine delegater
Kjell Ingolf Ropstad

Korrigeres mot fremføring

Kjære landsmøte!

Jeg vokste opp i en KrF-familie, og fikk vel nesten KrF-medlemskap i dåpsgave… Jeg kjente tidlig en stolthet over KrF, og over at partiet – gjennomslag for gjennomslag – prega og forandra Norge. Jeg ble fortalt hvordan Kjell Bondevik hadde jobba fram friskoleloven, og at KrF la til rette for høyskoler i distriktene. Hvordan KrF gikk fremst i miljøkampen: Fra statsminister Korvald som var den første som løftet miljø inn i regjeringens langtidsprogram. Til Kjell Magne, som var den første statsministeren i verden som gikk av på en miljøsak.

Etter hvert så jeg hvor stor betydning KrFs gjennomslag har hatt på områder der Norge blir lagt merke til over hele verden:

Velferdssystemet vårt – Folketrygd for alle, ble gjennomført av KrF i regjering.

Bistand – Norge gir mest bistand i verden per innbygger. KrF har vært helt avgjørende for det.

Familiepolitikken – Norge er kjent for gode ordninger for familiene. Her har KrF vært pådriveren, både for bedre ordninger og valgfrihet.

Jeg kan fortsette å nevne kulturskolene, trosopplæringsreformen, røykeloven. Store gjennomslag som har formet samfunnet.

Kjære KrFere! Ut i fra størrelsen har knapt noe parti, noen gang, hatt flere gjennomslag enn nettopp KrF!

Kjære Landsmøte! Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk sentrumsparti. Det vil vi også være i fremtiden. Uansett. Det er verdiene og de unike sakene som samler oss, ikke høyre- eller venstreaksen. Det er verdiene vi står sammen om!

Det er nettopp nye gjennomslag for sakene og verdiene våre som gjør at jeg anbefaler å gå for et sentrum-høyre samarbeid med Erna Solberg som statsminister.

Vi har lenge vært sårbare fordi vi ikke har hatt en tydelig nok retning.

Nå er det på tide at vi fellesskap peker ut kursen videre.

Inn i et samfunn der familiene får mer tid sammen.

Inn i et samfunn der lokalsamfunnene styrkes.

Der frivilligheten er levende.

Inn i et samfunn der vi tar vare på miljøet, og der vi tar ansvar for hverandre. Et samfunn med nyskapning og lokale initiativ i Haugiansk ånd.

Der tilliten er stor, og der verdier som ærlighet, tilgivelse og det å bry seg om hverandre er byggesteinene.

Gjennomslag som gjør Norge varmere

Jeg vokste opp i et politisk engasjert miljø. Pappa har vært ordfører for KrF i 19 år. Sist lokalvalg var han passe fornøyd:

Han fikk bare 40 prosent…

Det som vekket min egen politiske interesse, var da jeg som 15 åring engasjerte meg for å bygge en ball-binge på skolen.

Vi tok spørsmålet opp i ungdommens kommunestyre, fikk gjennomslag og skolen fikk ball-binge!

Det var et stort øyeblikk, og jeg forstod på alvor at politikk nytter.

De siste fem årene har vi hatt mange sånne «ballbinge-øyeblikk» i KrF. Der vi kjenner begeistring, og vi kjenner at vår felles innsats virkelig har nyttet!

Det er ikke sånn at noen av oss i KrF vil bli røde, og noen vil bli blå. Nei, vi er alle gule! Og vi vil ha resultater.

Vi vil ha nye gjennomslag for KrFs politikk som tar Norge videre!

I familiepolitikken, for de kristne verdiene, for verdens fattige.

Vi er her fordi vi tror på saken.

Den er det sentrale – og det står vi sammen om.

Kjære Landsmøte! Det er gått fem år siden vi i samla flokk kastet en Arbeiderparti-dominert regjering. Fem år med viktige gjennomslag som har gjort Norge bedre!

Jeg satt selv i energi- og miljøkomiteen da de rødgrønne holdt på.

Da Ola Borten Moe var oljeminister. Da gasskraftverkene, som Jens Stoltenberg kasta Kjell Magne for å få bygga, stod og spydde ut CO2. Jeg var frustrert. Klimapolitikken rikka seg ikke en millimeter.

Alt handlet om kvotekjøp i utlandet.

Nå er vi i en helt annen situasjon. Etter fem års samarbeid, der KrF og Venstre har hatt en solid hånd på rattet, så går klimautslippene ned.

De er nå på sitt laveste nivå sida 1995. Høyre og FrP er konstruktive, KrF og Venstre dytter på, og bare fra i fjor til i år så har utslippsgapet mot 2030-målet blitt redusert med en tredjedel.

Den offensive klimapolitikken vi fører, kjære landsmøte, har møtt størst motstand på rødgrønn side.

SV og MDG er skeptisk til biodrivstoff.

Arbeiderpartiet kjempa mot flyseteavgift.

Senterpartiet er mot EUs klimasamarbeid, og angriper Frp for at bensinen har blitt alt for dyr. Ja, Trygve Slagsvold Vedum gikk faktisk til valg på å «få bensinprisen tilbake på rødgrønt nivå».

Gode landsmøte: Nå skal vi inn i regjering, og vi skal gjøre det med større drømmer enn billig bensin!

Jeg husker veldig godt hvordan Erna Solberg stod klippefast og forsvarte legene sin samvittighetsfrihet, mens Arbeiderpartiet helt usaklig gjorde det om til en abortkamp. Mange husker 8.mars-toget i 2014, med hoved-parolen «Forsvar abortloven – Nei til reservasjonsretten». Nå skal vi vinne nye seire for menneskeverdet!

KrF kjemper for likeverd før fødsel, men også etter! Derfor er pleiepengeordningen så viktig. Vi har fått gjennomslag for full lønn for familier med alvorlig syke barn – som ønsker å være hjemme med dem. Dette betyr mye for mange familier. Ikke minst betyr det mye for dem som ikke vet hvor lenge barna har igjen å leve… Dette er en viktig seier for menneskeverdet. Og det viser at politikk nytter!

Ta Asylbarna: Vi ga amnesti. Vi fikk styrket hensynet til barnets beste. Vi fikk bedret omsorgen. Hadde vi fått dette til i en Arbeiderparti-dominert regjering? Neppe. SV prøvde i 8 år, men lykkes ikke… De tok i mot litt over 1000 kvoteflyktninger i året.

I år fikk vi dobla antallet til 2000. For neste år er forslaget 3000 – og det før vi har forhandla om budsjettet…

Er dere ikke stolt av dette?

 

Jeg husker en av mine første turer til Afrika. I en slum i Kenya møtte jeg Elton John… ikke han Elton John…, men en gutt som var like gammel som meg. Vi var 18-19 år, og livene lå foran oss. Jeg spurte hva han ville bli, og han nevnte advokat eller lege. Jeg heiet – utdannelse er jo nøkkelen! Men da jeg spurte om hvor langt han var kommet på skolen ble de enorme forskjellene og den store urettferdigheten synlig. Han hadde ikke begynt på skolen enda…

Jeg lovet meg selv den gangen at jeg alltid skulle bruke min stemme for å kjempe mot urettferdigheten i verden.

Derfor er jeg så stolt av hva vi har fått til de siste fem årene:

For første gang har vi hatt 1 % bistand hvert år i en stortingsperiode. Neste års budsjett vil gi en økning i bistanden på 2,5 milliarder kr!

En enorm seier for verdens fattigste! Og ikke bare har vi gitt mer penger, men det har også gått til utdanning, helse, og til å skape jobber. Arbeid er jo avgjørende for at mennesker skal bli selvforsynt og komme seg ut av fattigdom!

 

KrF er framtidsretta! Denne perioden har vi fått gjennomslag for den største og viktigste skolereformen på lenge. Vi bygger «framtidens klasserom» med en lærernorm som gjør at det er tid og rom for at hver enkelt elev skal bli sett og få best mulig tilpassa opplæring.

Vi har økt skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. Vi økte det fra 12.000 til 40.000. Det er ikke «skattelettelse til de rikeste». Det er skattelette som gjør Norge rikere!

Der de rødgrønne kutta i kontantstøtten, svekka familievernet og avvikla samlivskurs – der har vi økt kontantstøtta til 7500 kroner, og gjeninnført fleksibel kontantstøtte. Det handler om valgfrihet for familiene og mer tid sammen!Vi har nesten doblet engangsstøtten, styrket familievernet og samlivskursene.

KrF er familiepartiet i norsk politikk.

For to år siden ble jeg pappa til Anna Louisa. Jeg husker en november-natt i 2016 da Anna Louisa ikke fikk sove. Jeg satt og byssa ho da det kom ei melding på mobilen om at USA hadde valgt Donald Trump til president. Jeg så ned på den lille skapningen og tenkte på hvilken verden hun skulle vokse opp i. Som jente – og kvinne, i en stadig mer uforutsigbar verden. Det øyeblikket gjorde noe med mitt engasjement for å sikre alle barn en trygg oppvekst.

Som pappa, og som politiker, så opprører det meg at 1 av 10 jenter blir utsatt for et seksuelt overgrep. Det opprører meg at hvert femte barn blir utsatt for vold eller overgrep.

Det opprører meg at vi ikke gjør nok.

Derfor er jeg også enormt stolt over at vi har fått gjennomslag for en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Landsmøte, i budsjettet for 2019 vil det være ekstra tiltak for over 1 milliard til bekjempelse av vold og overgrep. Utgjør ikke KrF en forskjell?

Å trekke politikken mot sentrum

Kjære landsmøte! Knut Arild argumenterer med at å gå til venstre, er en sentrumsløsning. Det er et godt argument. For KrF er et sentrumsparti. Et ikke-sosialistisk sentrumsparti.

Men, er det reelt at en Arbeiderparti-dominert regjering med SV som parlamentarisk grunnlag er et sentrumsalternativ? Argumentasjonen underkommuniserer at det man legger opp til er et historisk linjeskifte for KrF. Vi har aldri samarbeidet med Arbeiderpartiet i regjering. Det er ikke uten grunn. Det er også et linjeskifte, fordi vi går sammen med de partiene som alltid har vært hovedmotstandere til KrFs kjernesaker – om det er menneskeverd, familie eller den kristne verdiarven vår.

For 5 år siden kastet vi en regjering med Arbeiderpartiet i spissen. Skal vi nå – etter 5 år med betydelig gjennomslag – kaste Erna Solberg og sette inn en ny Arbeiderparti-dominert regjering?

Og samtidig gjøre oss avhengig av SV i Stortinget.

Hvorfor skal vi frivillig gi SV den vippemakta vi har i dag?

Det vil jo trekke politikken mot ytterste venstre!

Dersom vi derimot går inn i Solberg regjeringa vil vi trekke politikken mot sentrum – og det vil være en naturlig konsekvens av fem år med gode gjennomslag.

Hva da med FrP, spør du kanskje? Ja, det er betydelig politisk avstand. Og, jeg savner ikke de mest kontroversielle stemmene fra FrP i regjering.

Men, så er jo ikke dagens statsråder fra FrP så veldig krevende.

De tar i hvert fall ikke nattesøvnen fra meg.

Jeg er veldig kritisk til mange av FrP sine standpunkter og vi skal være tydelig mot dem. Men jeg har ingen berøringsangst.

Jeg er trygg på de verdiene og den politikken jeg står for, og derfor er jeg også klar for å ta reale politiske oppgjør med FrP.

Det tror jeg KrF også er.

Kampen mot sorteringssamfunnet

Gode landsmøte! Uansett om dere lander på at vi bør gå mot høyre eller mot venstre i dag så er jeg trygg på at KrF vil få gjennomslag for mange viktige saker.

I en mindretallsregjering ledet av Støre vil riktignok KrFs gjennomslag i regjering være usikre i møte med Stortinget.

I en flertallsregjering vil gjennomslagene våre være sikre.

Det er likevel en sak som skiller seg ut som den store forskjellen mellom de to alternativene. Det er den store forskjellen for om samfunnet vil bli varmere eller kaldere:

kampen mot sorteringssamfunnet.

Det er kampen for menneskeverdet som forener oss alle.

Vi har en god forhandlingsposisjon dersom vi går til Solberg.

Hun sier, og jeg siterer: «Paragraf 2c – den såkalte “downsparagrafen” – er slik den er formulert i dag en diskriminerende del av abortloven, fordi den gir en ubetinget rett til abort dersom barnet for eksempel har Downs syndrom. Jeg mener det er mulig gjennom forhandlinger å finne løsninger som fjerner dette diskriminerende elementet.»

Dette er ikke bare noe hun sier nå. Det er et syn hun har hatt i hele sitt politiske virke. Og Høyre si stortingsgruppe har sluttet seg til dette.

Og om tvillingabort:

«Jeg er enig med KrF i at vi nå bør gjøre endringer i abortloven slik at vi ikke tillater fosterreduksjon av friske fostre, og uten at det har en helsemessig grunn for mor.»

Hva er signalet fra Arbeiderpartiet? –Uaktuelt.

Hva sier AUF? KrF håner kvinner.

Denne uka tok Arbeiderpartiet i Oslo til gatene sammen med SV, Blitz, Senterungdommen med flere for å forsvare abortloven.

Nok engang forsøker de, totalt urimelig, å gjøre det til en debatt om selvbestemmelse. Men det er det ikke.

Hvem her inne tror det er mulig å få med Arbeiderpartiet på å endre abortloven?

Hvem her inne tror det er mulig å danne flertall med SV for å endre abortloven?

Vi vet at det ikke går.

For noen år siden holdt jeg et foredrag hjemme i Aust-Agder.

Etter innlegget reiste en mann seg sakte på bakerste benk.

Han hadde Down Syndrom.

Han sa med klar stemme:

«Du må love å kjempe for at slike som meg kan bli født.»

Det er dette det handler om! Jeg håper vi velger den veien som gir historiske muligheter i kampen mot sorteringssamfunnet.

Og at vi ikke går en vei der det er så godt som utelukket.

Historiske muligheter – eller så godt som utelukket.

Jeg føler meg forpliktet til å gripe denne muligheten. Dette handler om å skape et varmere samfunn med plass til absolutt alle!

 

Kjære KrF venner!

La oss fortsette byggingen av framtidas klasserom.

La oss være den varme, sosiale røsten på ikke- sosialistisk side.

La oss styrke arbeidet for klimaet og for verdens fattige.

La oss vise at vi er de familiene kan stole på.

La oss løfte den kristne forankringen og menneskeverdet.

La oss gå for nye politiske gjennomslag. Og la oss gjøre det sammen.

Målet er et KrF som prioriterer tøffere – det som er viktigst.

Min anbefaling til Landsmøtet er å gå for et sentrum-høyre samarbeid.