Kjell Ingolf Ropstad om regjeringens nye budsjett: – Blir rett og slett litt trist

De rødgrønne partiene fritidskortet, kutter i kontantstøtten og bistand til verdens fattigste i neste års statsbudsjett. Friskoler og frivillige organisasjoner får dårligere vilkår.

Kjell Ingolf i samtale med journalist i vandrehallen på Stortinget

Ap, SP og SV har blitt enige om neste års statsbudsjett. Finanspolitisk talsperson for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, er skuffet over dramatiske kutt for barn og familier.

Regjeringen og SV fjerner fritidskortet, som skal gi barn og unge mellom 6 og 18 år muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. 

– De velger altså å la barn som faller utenfor betale prisen for budsjettet sitt. Det er merkelig at en regjering som sier at den prioriterer vanlige folk, kutter i fritidskortet for barn. Fritidskortet på 2000 kroner betyr mye for familier med lave eller vanlige inntekter for å betale medlemsavgifter og kontingenter for alt fra korps til fotball. Men det var kanskje ikke vanlige barns tur, og spesielt ikke de fra lavinntektsfamilier, spør Ropstad.

KrF i regjering innførte fritidskortet for å gi alle barn og unge få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med vennene sine, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener.

Kutter i bistanden til verdens fattige

Ropstad er skuffet over at regjeringen kutter i penger til verdens fattige.

– Det er skuffende at SV ikke har valgt å prioritere dette, særlig når vi står i en global pandemi og klimakrise som rammer de som har minst aller hardest, sier Ropstad

De rødgrønne partiene kutter hele 540 millioner kroner i norsk bistand neste år. Pengene skulle blant annet gått til å støtte oppunder Verdens matvareprograms arbeid for å bekjempe sult.

– Ved hver budsjettbehandling i og utenfor regjering har KrF kjempet for å beholde et høyt nivå på norsk bistand. Det er trist at det tok den nye regjeringen knapt to måneder før de planla første kutt i pengene til verdens fattige, sier Ropstad.

Strupetak på friskolene

Friskolene går en tøffere tid i møte. I budsjettet ligger et kutt i kapitaltilskudd på 35 millioner kroner.

– Den nye regjeringen får sin velsignelse fra SV til fortsatt å kutte i støtten til friskolene. Dette kommer i rekken av politiske signaler om en innstramming for friskolene fremover. Regjeringen vil la det være opp til enhver tid politisk motiverte lokalpolitikere hvorvidt foreldre skal få rett til å velge skole for sine barn i den kommunen man bor i, sier Ropstad.

Kutt i gavefradragsordning

Støre-regjeringen kutter også i beløpet man kan få skattefradrag for dersom man gir til frivillige og ideelle organisasjoner.

– Senterpartiet har vist en arrogant holdning til at mange gir til veldedige formål når de sammen med Arbeiderpartiet og SV svekker gavefradraget betydelig. Gavefradraget er viktig for organisasjoner og menigheter. KrF mener det er avgjørende at gaver til frivillighet og kristent arbeid skal kunne trekkes av fra inntekten før man skatter av den, sier Ropstad.

– Det er ikke sånn at det bare er de med høy inntekt som gir til ideelle formål. Givergleden er universell, og den finner du i alle samfunnslag. Det er mange med lave inntekter som gir veldig mye, og det er for disse at gavefradraget betyr mest, sier han.

Kutt i samlivskurs og svak satsing på eldre

SV har lenge varslet at de vil skrote samlivskursene som KrF opprettet da partiet satt i regjering. Nå er det klart: støtten til kurset kuttes.

–  Det er synd at SV ikke mener det er viktig å investere i familiene i etableringsfasen. Samlivskurs er et frivillig tilbud som kan være en viktig investering i gode og trygge nybakte foreldre, det er et helt ubegripelig kutt dersom man mener det er viktig å gi foreldre og barn en god start på småbarnslivet, sier Ropstad.

Han er også bekymret for at den nye regjeringen ikke gir signaler for hvilken politikk de vil føre for landets eldre. Særlig skuffet er han over at de rødgrønne partiene kutter forslaget om støtte til bygging av trygghetsboliger for eldre.

–  Verken Støre-regjeringens budsjett eller enigheten med SV gir noen signaler omhvordan de vil rigge oss for en tid hvor vi blir stadig eldre i Norge. Vi trenger å bygge eldreboliger i hele landet for å gi de eldre en trygg og god alderdom. At de rødgrønnekutter forslaget om støtte til bygging av trygghetsboliger i distriktene er dårlig eldrepolitikk og dårlig distriktspolitikk. Alle eldre bør få ha trygge boliger, uansett hvor de bor. Jeg savner en regjering som løfter eldreomsorgen når de legger frem sine satsinger, sier Ropstad.