Kjell Ingolf Ropstad om ny klimarapport: – Vi må skru opp takten

Rapporten fra FNs klimapanel viser at dersom vi ønsker ta vare på samfunnet slik vi kjenner det, er vi nødt til å kutte mer klimagassutslipp. Vi har gjort mye, men i tiden fremover må det gjøres mer.

Kjell Ingolf i samtale med journalist i vandrehallen på Stortinget

I går la FNs klimapanel (IPPC) frem sin sjette hovedrapport. Rapporten viser hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for verdenssamfunnet i årene fremover. Panelets budskap er klart og tydelig; klimaendringene er her nå, og om vi ikke kutter mer av våre utslipp vil vi bli rammet av mye mer ekstremvær i tiden fremover.

– Det er veldig bekymrende å lese funnene til FNs klimapanel. Klimaendringene truer skaperverket, og det er viktig at vi gjør alt i vår makt for å ta vare på naturen. Hvilken klimapolitikk vi fører nå, vil ha stor betydning for hvilke muligheter våre barn og barnebarn vil ha i sine liv, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Å kutte utslipp er et verdivalg

De områdene som har minst utslipp er ofte de som blir rammet hardest av klimaendringene. Afrikanske land sør for Sahara, vil blant annet bli rammet av kraftigere flommer, og lengre tørkeperioder.

– Det er dypt urettferdig at de som har lavest utslipp kommer til å bli utsatt for mye mer ekstremvær enn hva vi i Norge vil bli utsatt for. Å kutte utslipp eller ikke er et verdivalg. Det handler om å gi de kommende generasjonene, både i Norge og i andre land muligheten til å leve i en verden som er i minst like god stand som vår egen. Det er det tanken om forvalteransvar handler om, at vi skal overlevere verden i like god eller bedre stand til neste generasjon, sier partilederen.

En regjering som tar ansvar

Denne våren kom regjeringen med en plan for hvordan Norges utslipp skal kuttes med 55 % innen 2030. Blant tiltakene er økt CO2-avgift, krav om nullutslippsbiler i det offentlige og å erstatte fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff.

– Jeg er stolt over å sitte i en regjering som tar ansvar. Vi har kuttet i norske utslipp fire år på rad. Det er bra, men i tiden fremover må vi skru opp takten. Derfor har vi en konkret plan for å kutte 55 % av Norges utslipp innen 2030.

Internasjonalt samarbeid er løsningen

KrF-lederen trekker spesielt frem internasjonalt samarbeid. Norge er forpliktet til å kutte utslipp ved å delta i EUs klimasamarbeid. Vi var også ett av de første landene til å komme med forsterkede klimamål til Paris-avtalen som vi er en del av.  

– Det er viktig med en felles innsats for å kutte klimagassutslipp. Da er internasjonalt samarbeid løsningen. Jeg er spesielt glad for at regjeringen har opprettet et klimafond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Slik kan vi hjelpe andre land med sine utslippskutt, sier Kjell Ingolf Ropstad.