Kjell Ingolf Ropstad løfter frem voldsutsatte barn i Stortinget

Kjell Ingolf Ropstad løfter frem voldsutsatte barn i Stortinget i dag. -Vi ønsker et kraftig løft. Det er et utømmelig behov, for bedre utstyr, for å ha mannskap og ressurser til å kunne forfølge sakene, sa han.

Kjell Ingolf Ropstad
DANIEL MORK/FLIPFILM

Det er den omfattende overgrepssaken i Bergen som gjorde at Kjell Ingolf Ropstad snakket om dette tema i spørretimen akkurat i dag.

– Overgrepssaken har gjort sterkt inntrykk på oss alle, og politiet selv sliter med å finne ord for å beskrive hvor brutale og forferdelige overgrep mot barn og unge har vært, innledet han.

I 2015 fikk KrF gjennomslag for at regjeringen skulle fremme en forpliktende opptrappingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn.

Opptrappingsplanen for psykisk helse varte fra 1998 til 2008 og da den ble lagt frem varslet man at den ville innebære at det skal brukes om lag 24 milliarde mer til psykisk helsevern i løpet av planperioden. Solberg-regjeringen sitt forslag til opptrappingsplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn inneholder 176 millioner.

-Det er mildt sagt skuffende, og etter min mening et hån mot de tusenvis av barn som lever med vold og overgrep hver eneste dag, sa Kjell Ingolf Ropstad.