KJELL FURNES 85 ÅR

Bilde av Kjell Furnes
Foto: IMF Sunnmøre

Mandag 21. juni fyller tidligere stortingsrepresentant Kjell Furnes 85 år.
            Mange husker Kjell Furnes som politikeren som satte «Guds rike først». I valget mellom en fortsatt politisk løpebane, en karriere i næringslivet eller en tjeneste som forkynner og kristen leder, valgte han det siste og høstet anerkjennelse for sitt valg.

            Kjell Furnes har likevel brukt mange år av sitt liv på politisk arbeid i og for Kristelig Folkeparti. I 1964 ble han valgt inn i kommunestyret i Giske, og var kommunepolitiker fram til 1975. Han var både varaordfører og ordfører i kommunen. Fra 1976 til 1983 var han fylkesordfører i Møre og Romsdal. I 1981 ble han valgt som vararepresentant til Stortinget fra Møre og Romsdal, og møtte fast etter at Kjell Magne Bondevik ble kirke- og undervisningsminister ved utvidelsen av Willoch-regjeringen i 1983. I 1985 ble han valgt inn som fast representant. I Stortinget var han medlem av finanskomiteen, og gjorde der en solid innsats.
 
           Med sin bakgrunn fra så vel arbeidsliv som kommune- og fylkespolitikk, tydet mye på at den knapt 50 år gamle bygningsingeniøren skulle kunne gjøre en solid innsats for KrF på Stortinget i flere perioder framover. Men i forkant av nominasjonsprosessen i 1989 fikk han en henvendelse fra Sunnmøre Indremisjon om å gå inn i en tjeneste der som kretssekretær. Dette opplevde han som et kall fra Gud, og han ga derfor nominasjonskomiteen beskjed om at han ikke stilte til gjenvalg. Han ble stående i tjenesten som kretssekretær fram til han ble pensjonist. Som pensjonist har han skrevet flere bøker om kristenlivet på Sunnmøre.
   Etter 1989 har Kjell Furnes i liten grad vært politisk aktiv, men har likevel gjort «verneplikten» sin i valgkomiteer og nominasjonsarbeid. Men det er kristent organisasjonsarbeid som har hatt prioritet, blant annet som styreleder i Indremisjonsforbundet, og styremedlem og leder i bevegelsen «Ordet og Israel». Hans Israel-engasjement er sterkt, dypt og ekte.

            I 2004 fikk Kjell Furnes Kongens fortjenestemedalje i gull. I tildelingen ble det ikke minst pekt på hans store samfunnsengasjement.

            Det er både med takknemlighet og ærbødighet jeg gratulerer Kjell Furnes med merkedagen, og takker ham for solid innsats både for KrF, for samfunnet og for Guds rike.


Randi Walderhaug Frisvoll
Fylkesleder i Møre og Romsdal KrF