Kapitalutvidelse for et grønt skifte

Jeg håper dette kan være startskuddet for at fornybar energi i stadig større grad kan erstatte olje og gass i vår energieksport, sier Line Henriette Hjemdal.

Bilde av Line Henriette Hjemdal

Dagens kapitalutvidelse i Statkraft på 10 mrd. kroner er et viktig grep for å sikre nye store investeringer i fornybar energi. 

Kapitalutvidelsen vil utløse mangfoldige milliarder til massive investeringer i bærekraftige og fornybare energikilder som vindkraft, bioenergi og vannkraft. En rekke fornybarprosjekter i Statkraft vil nå kunne realiseres, og det viser at det er et sterkt ønske om å bruke Statkraft som et lønnsomt verktøy i fornybarsatsingen.

– I en tid der vi er svært oljeavhengige, noe de økonomiske konsekvensene av fall i oljeprisen viser, kan dette være et av flere grep for å sikre at vi også har andre ben å stå på, sier Hjemdal.

Kapitalutvidelsen kan også medføre en stor investering i biobaserte petroleumserstatninger, altså diesel laget på fornybare ressurser som f.eks. tre. En investering i slik produksjon vil gi svært store reduksjoner i klimagasser, og vil gi Norge mulighet til å ta en ledende rolle internasjonalt innen en nisje i fremtidens grønne industri.

Et nytt bioøkonomisk industrieventyr
– Budsjettforlikets fjerning av veibruksavgift, økt omsetningspåbud og stor satsing på økt bruk av skog, mer til veier og kaier var første skritt på vei til en stor satsing på bioøkonomi. Dersom Statkraft bruker deler av dagens kapitalutvidelse til å bygge opp produksjonskapasitet for 2. generasjons biodiesel, kan det bety at vi nå kan stå foran et nytt bioøkonomisk industrieventyr, avslutter Hjemdal.