Kan ikke kjøpe oss fri fra klimaforpliktelsene

– Klimakvoter må være supplerende virkemiddel, ikke en sentral del av planen. Norge kan ikke bare kjøpe seg fri fra en stor del av forpliktelsene våre gjennom kjøp av kvoter. Vi trenger en ambisiøs politikk for omstilling av samfunnet. Klimakvoter er bare å skyve på problemet, sier Rigmor Andersen Eide, energi- og miljøpolitisk talskvinne for KrF.

Bilde av en alvorlig Rigmor Andersen Eide

Regjeringens stortingsmelding legger opp til at 1/3 av kuttene skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. KrF mener dette blir for lite ambisiøst og at klimakvoter må bare være et virkemiddel som brukes som supplement om nødvendig, og ikke ligge inne som et planlagt virkemiddel for måloppnåelsen.

– Dette er en dårlig løsning, både på grunn av den betydelige risikoen knyttet til tilgjengelighet på kvoter når alle skal kutte, og at dette ikke bidrar til å omstille samfunnet. Det haster med å sette opp tempoet på omstillingen hvis Norge skal klare å oppfylle våre internasjonale forpliktelser, sier Andersen Eide.

– Jeg forventer at meldingen inneholder nye tiltak som bidrar til klimakutt, men KrF vil uansett være en pådriver i Stortinget for nye tiltak som redusere utslippene. Gjennom budsjettavtaler, energimeldingen, vårt forslag om en klimalov og i andre saker som har vært behandlet i Stortinget, har KrF vært en pådriver for en mer ambisiøs klimapolitikk denne perioden. Det kan jeg love KrF også vil være i neste periode, avslutter Andersen Eide.