Kampen mot plast

Plast er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Hvis vi ikke stanser forsøplingen nå, vil det i 2050 være mer plast i havet enn det er fisk.

Illustrasjonsjonsbilde fra fylkesårsmøtet i 2018
Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav og mellom 70 og 80 prosent av dette er plast, sier fylkesårsmøte i en uttalelse.

Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav og mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Sjøpattedyr, fugler og fisker dør av plastsøppel. I tillegg opplever vi kystlinjer fulle av plast, og et globalt problem med luftforurensing grunnet brenning av plast. Vi vet heller enda ikke konsekvensene av mennesker som hver dag inntar et bedre fiskemåltid med plast på middagsbordet.

Verden over setter myndigheter i byer og land nå foten ned for syntetisk plast. Norge bør bidra i denne kampen. Plastposen er mest utbredt: På verdensbasis brukes det mer enn en trillion plastposer i året – to millioner hvert eneste minutt.

På verdenshavene er det nå områder som er en trussel mot både miljø og skipsfart på grunn av store ansamlinger av plast (såkalt plasthav). Nord i Stillehavet, mellom vestkysten av USA og østkysten av Japan, sirkulerer en søppelfylling som i utstrekning er minst fire ganger større enn Norge.

Vi må starte med forbud mot plastprodukt som enkelt kan erstattes av fornybare og nedbrytbare materialer samt legge til rette for at norsk innovasjon kan bidra til å rense havet for plast. Rogaland KrF foreslår:  

  • Forbud mot plastposer
  • Effektiv miljøavgift på plast for å stimulere til bruk av miljøvennlige løsninger
  • Bruke norsk offshorekompetanse og virkemiddelapparatet, eksempelvis Innovasjon Norge, til å stimulere til utvikling av tekniske løsninger på å rense havet for eksisterende plast