Kamp for friskolen

Ragnhild Løvseth Øverland på talerstolen og snakker om friskoler
Nestleder i Trøndelag KrF, Ragnhild Løvseth Øverland, på talerstolen.

Friskolene må få økonomiske vilkår så mangfoldet de representerer kan ivaretas  

Fylkesrådsmøtet i Trøndelag KrF vil at foreldre og elever skal kunne ha reelle muligheter til å velge friskoler for sine barn i tråd med menneskerettighetene.  

Statsbudsjettet, som regjeringen la frem i oktober 23, foreslo å endre tilskuddsmodellen til friskolene. Dette vil medføre kutt på 51,5 millioner i 2024 og totalt 515 millioner ved full innføring i 2028. Dette vil særlig ramme kombinerte grunnskoler som har samlet ledelse for sine barne- og ungdomsskoler, og vil gjøre driften av disse skolene meget vanskelig.   

Endringen i tilskuddsmodellen kommer i tillegg til flere nedskjæringer de siste årene, og mange ansatte, foreldre og elever er bekymret for at deres skole- og arbeidsplasser er truet. En underskriftskampanje i regi av Kristne friskolers Forbund, Abelia, Montessori Norge, Steinerskoleforbundet og Steinerskolens Foreldreforbund har samlet over 34 000 underskrifter, og det er planlagt demonstrasjoner og markeringer over hele landet.  

Fylkesrådsmøtet i Trøndelag KrF vil bevare mangfoldet som friskolene representerer i fylket vårt. Derfor oppfordres de politiske partiene i landet vårt til å avvise de endringene som er foreslått i tilskuddsmodellen til friskolene.