John S. Tveit 90 år

Portrettbilde av John S. Tveit
John S. Tveit er tidligere stortingsrepresentant og er æresmedlem i Rogaland KrF.

Lørdag 18. desember fyller tidligere stortingsrepresentant John S. Tveit 90 år.       

John Tveit har gjort en lang og trofast innsats i Kristelig Folkepartis tjeneste, både lokalt, på fylkesplan og nasjonalt. Hjemstedet Tysvær var utgangspunktet for innsatsen hans, der han i mange år drev han sin egen forretning, før han i 1974 ble ansatt i kommunen, blant annet som nærings- og tiltakskonsulent.

Allerede i 1960 ble han medlem av kommunestyret i Tysvær, og etter hvert også formannskapet. Fra 1967 til 1975 var han ordfører i kommunen. Han var også medlem av Rogaland fylkesting fra 1967 til 1983, og fylkesordfører fra 1979 til 1983.   

Ved valget i 1973 ble han 1. vararepresentant til Stortinget fra Rogaland, og møtte en rekke ganger i så vel denne som de to neste periodene. Møtet med Løvebakken var således ikke helt ferskt da han i 1985 ble valgt inn som fast medlem av Stortinget.
            I begge de to periodene han satt på Stortinget, var John Tveit komitéleder. Fra 1985 til 1989 var han leder for kommunal- og miljøvernkomiteen, fra 1989 til 1993 av samferdselskomiteen. Han har også vært lokallagsleder i Tysvær KrF, nestleder i Rogaland KrF og nestleder i partiet sentralt, fra 1985 til 1987. I dag er han æresmedlem i Rogaland KrF.
            I dag bor han i Aksdal, blant annet for å lettere å kunne besøke kona si, som nå bor på sykehjem.

            John Tveit gjorde seg kjent og respektert i stortingsmiljøet som en grundig politiker, og som en som gjorde et solid arbeid med alle de sakene han engasjerte seg i. Kolleger fra alle partier satte pris på hans vennlige og stillferdige framtreden, samtidig som han ble respektert som en prinsippfast og rettlinjet politiker. De som kjenner ham sier at det alltid har vært noe «statsmannsaktig» ved John Tveit, både i hans væremåte og hans framtoning. At 90-åringen nå gjerne bruker stokk er bare med og understreker dette.

            Da tida på Stortinget var over, vendte John Tveit tilbake til Tysvær kommune og en stilling som næringssjef. Denne stillingen hadde han fram til han nådde pensjonsalderen i 1997. Han har også hatt flere verv innen Blå Kors, og innen flere av pinsebevegelsens fellestiltak.

            John Tveit blir beskrevet som en mann det er lett å sette pris på. Han kombinerer et varmt hjerte og en skarp tanke, og følger godt med både når det gjelder samfunnsdebatten og sitt eget parti. Det er en glede å kunne ønske ham hjertelig til lykke med 90-årsdagen.

Olaug V. Bollestad, partileder