«Jeg kunne ikke regne med at pappa var voksen og kunne trøste meg»

«Vilde» (15) forteller om livet med en far som drikker for mye hjemme. – Vi må ta hennes erfaringer på alvor, sier stortingsrepresentant (KrF).

Illustrasjonsbilde av person som ser ut av pappeske

«Det er vanskelig å forstå at man kan snakke om sårbare barn og hvordan de har det hjemme, og samtidig foreslå bedre tilgang på alkohol». 

Ordene er skrevet anonymt av «Vilde» (15) på Blå kors sine nettsider. Hun forteller om egne vonde erfaringer med frykten og uforutsigbarheten som det innebærer å bo med en forelder som drikker for mye. 

«Jeg lurte på hvor mye han skulle drikke og hvordan han ville oppføre seg. Jeg kunne ikke regne med at han var voksen og kunne trøste meg.»

Les resten av «Vildes» historie på bunnen av denne artikkelen.

En av flere

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener politikere som ham, plikter å ta hennes erfaringer på alvor når man utformer alkoholpolitikk.

– «Vilde» er dessverre en av 90.000 barn som vokser opp i hjem hvor en av foreldrene har alkoholproblemer. Når man har tilbragt de siste månedene i isolasjon i eget hjem, oppfattes det nok som et alvorlig svik når politikere tar til orde for å gjøre alkohol mer tilgjengelig for foreldrene, sier Grøvan.

Han peker på at det gjennom den isolasjons-pregede våren og sommeren, har kommet forslag om å blant annet la restauranter selge take-away-øl over disken, åpne for ølsalg på bensinstasjoner og kiosker og å åpne for mer hjemmelevering av alkohol.

– Forslagene kommer fra ulikt politisk hold, men konsekvensene av dem alle ville bli økt tilgjengelighet av alkohol. Forskning er klinkende klar på at dersom man øker tilgjengeligheten på alkohol, vil konsumet gå opp. Går konsumet opp, går dessverre misbruket i samfunnet opp. 

– Det er barn som «Vilde» som til syvende og sist får de hardeste konsekvensene av økt alkohol-tilgjengelighet i samfunnet. For dem dreier det seg om hvor mange enheter som er innenfor rekkevidden til forelderen som ikke er i stand til å tenke på familiens beste. Her må hensynet til de som ikke klarer å begrense inntaket sitt, og menneskene, barna rundt dem, veie tyngst. 

Restriktivt av en grunn

Grøvan har forståelse for at partier med ulik ideologi, vil tilnærme seg alkoholpolitikk på andre måter. 

– FrP mener for eksempel en mer liberal alkoholpolitikk er veien å gå fordi det vil kunne gi individet mer frihet. Jeg kjøper at hvis man gjør alkohol mer tilgjengelig, vil det gi mer frihet til folk. Men da må man samtidig erkjenne at mer frihet for noen, får dramatiske konsekvenser for de som sliter. KrF mener at prisen man må betale for økt tilgjengelighet, er for høy, sier han.

Han påpeker at Norsk alkoholpolitikk med KrF i regjering er restriktiv av en grunn. At matbutikker, vinmonopolet og enkeltutsalg innenfor bestemte tidsrammer står for alkoholsalget, mener han har verdi.

– Denne type regulering bidrar til et mer ansvarlig konsum enn om alkohol skulle vært like tilgjengelig som brød og melk. 

Også at avgiftsnivået er så høyt som det er på alkohol per i dag, mener Grøvan er godt begrunnet.

– En solidarisk alkoholpolitikk handler om å redusere alkoholmisbruk. Det gjør vi med et høyt avgiftsnivå. Her er folkehelseperspektivet viktigere enn næringspolitiske hensyn, sier han.

 Jeg er et såkalt «sårbart barn» av «Vilde» (15)https://www.blakors.no/jeg-er-et-sakalt-sarbart-barn/