Israel 70 år

På vegne av hele KrF ønsker jeg Israel til lykke med 70-årsjubileet, uttaler Knut Arild Hareide, samtidig vil jeg innstendig be begge sider om å utvise tilbakeholdenhet for å unngå nye tragiske dødsfall i forbindelse med masseprotestene på Gazastripen.

Knut Arild Hareide foran havet
Knut Arild Hareide. Foto: Thomas Leikvold.

De første 70 årene til denne lille nasjonen vært en gripende historie og et imponerende eksempel på nasjonsbygging. Israel er gjennom årene forvandlet fra et utviklingsland til et blomstrende industrisamfunn med sterk økonomi og et produktivt gründermiljø.

I dag feires uavhengigheten med stolthet i Israel, men samtidig kaster konflikt og ytre press mørke skygger. Vi ser en bekymringsfull og stadig eskalerende konflikt med Iran, Israels sterkeste motstander i regionen. Samtidig raser voldsomme palestinske masseprotester på Gazastripen, med stadig flere palestinske dødsfall og skadede. Det er en tragisk situasjon.

 KrF vil understreke viktigheten av å fortsette bestrebelsene for en varig fredsløsning mellom palestinere og israelere, og minner om visjonen som ble trukket opp i uavhengighetserklæringen som i dag feires:

Vi rekker ut vår hånd til alle nabostater og deres folk med et tilbud om fred og godt naboskap, og oppfordrer dem til gjensidig hjelp og til samarbeid med det selvstendige jødefolket, som bor i sitt eget land. Staten Israel er klar til å ta sitt ansvar i den felles innsats for utvikling av hele Midtøsten.

For 70 år siden i dag, 14. mai 1948, erklærte David ben Gurion det moderne Israels uavhengighet. Den unge staten møtte fra første stund intens motstand, og måtte kjempe for livet mot invaderende styrker fra en rekke naboland.  Tross dårlige militære odds og betydelig tap vant Israel, og har senere kommet seirende ut av en rekke kriger mot fiendtlige nabostater som ville nedkjempe den nye staten. I 1979 og 1994 inngikk Israel fredsavtaler med henholdsvis Egypt i sør og Jordan i øst. Det åpnet for bedre naboforhold, styrket Israels sikkerhet og inspirerer fortsatt i dag til å intensivere arbeidet for fred og trygghet for de som bor i området.

Det er også verdt å merke seg hvordan Israel gjennom alle disse år med krig og terror har klart å beholde og utvikle sitt demokrati i en region fylt av eksempler på det motsatte. Det er absolutt ting som kan kritiseres i dagens Israel og i israelsk politikk. Og, israelerne gjør det selv gjennom heftig bruk av sin ytringsfrihet. For når det gjelder demokrati og menneskerettigheter framstår Israel som en oase i et område der demokratiske rettigheter ellers har karrige kår.

Da FNs generalforsamling la det folkerettslige grunnlag for den nye staten Israel stemte Norge for. Det var en god start på vårt bilaterale forhold. KrF mener at våre sterke og dype vennskapsbånd i Israel er verdt å kjempe for, og håper at Norge og Israel kan styrke handel, forskningssamarbeid og kulturutveksling i jubileumsåret.