Isolasjon kan ikke bli den nye normalen for våre eldre!

Korona-pandemien har ført til isolasjon og ensomhet for mange eldre. I budsjettet gjør KrF grep for å sikre at isolasjon ikke blir den nye normalen, sier Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF.

Ingelin Noresjø
Nestleder i KrF, Ingelin Noresjø

Som medmennesker og som samfunn har vi i håndteringen av viruset begrenset oss for å ta hensyn til de som ikke vil tåle å bli smittet. Det viser at vi bryr oss om de eldre i dette landet, fordi eldre har vist seg å være særlig utsatt. 

Statssekretær i Samferdselsdepartementet og nestleder i KrF, Ingelin Noresjø forteller at Korona-pandemien har endret mye i samfunnet vårt, og mange eldre har som følge av koronapandemien og restriktive smitteverntiltakopplevd å bli mer alene og mer isolert både hjemme og på institusjon. Når mennesker over 70 år ikke får lov til å møte barnebarn og familie, mister mange kontakt med omverdenen. Flere sier at de frykter isolasjonen mer enn smitten. Når koronasituasjonen og smitteverntiltakene må opprettholdes over lang tid, oppleves konsekvensene av tiltakene for tunge å bære for den enkelte. Også isolasjon kan være helsefarlig, forteller hun.

Noresjø forteller at KrF har vært opptatt av de eldres situasjon under hele korona-pandemien.

 – KrFs landsstyre vedtok i høst at innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre måtte intensiveres, og det ble den gjennom styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte. KrF har tatt til orde for at alle sykehjem og omsorgssentre utarbeider trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er utrolig viktig og en god investering i omsorg og helse, sier hun.

I budsjettet for neste år er satt av til sammen 400 millioner kroner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Pengene skal blant annet gå til teknologi mot ensomhet, besøksverter, aktiviteter på sykehjem og spisevenner. Slik vil eldre få noen å spise middag sammen med. Gjennom disse midlene sikrer vi også avlastning for hjemmeboende eldre som tar vare på partneren sin og aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

– Med disse pengene kan vi intensivere innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre, blant annet styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte. KrF arbeider for at sykehjem og omsorgssentre oppfordres til å utarbeide trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er utrolig viktig og en god investering i omsorg og helse, sier Noresjø.

Store summer på budsjettet er øremerket frivillige og ideelle organisasjoner kan imøtekomme behov hos hjemmeboende eldre med lite nettverk. Eksempler på lokale initiativ er handlehjelp, avlastningstilbud og sosiale besøk. Så lenge smittevernreglene med avstand og håndvask ivaretas, er det ingen grunn til at slike aktiviteter skal unngås, sier helsemyndighetene. 

– Det må vi ta til oss, mener nestlederen.

– Flere eldre har gjennom de siste månedene mistet dyrebar tid med familie og venner, stengte dagtilbud eller uteblivende besøk fra frivillige. Det kan ikke bli den nye normalen. Vi trenger alle felleskap og sosial kontakt. Vi trenger familien og nettverket vårt. Det gir trygghet, god helse og det gir livet mening. Derfor er vi glade for at det i budsjettet er satt av store summer til tiltak som hindrer at ensomhet blant eldre blir en ny pandemi, avslutter hun.