Irene Sørensen er valgt til ny fylkesleder i Troms KrF på konstituerende møte 5. desember

Irene Sørensen

Vår nye leder sier dette etter og ha blitt valgt;

Jeg er takknemlig for den tilliten årsmøtet i Troms KrF har vist meg. Jeg ser frem til å bidra med å bygge KrF-organisasjonen i Troms og å løfte frem KrFs politikk frem mot valget i 2025 og 2027.

KrF har politiske standpunkt og prioriteringer som har oppslutning blant langt flere enn de som stemmer på KrF i dag. Nå gjelder det å få de som er enig i vår politikk til å stemme på KrF. 

Hva er viktigst spør vi Irene, da kommer det klart og tydelig: Familien er viktigst, og spesielt i disse tider når mange sliter økonomisk. Hun nevner videre at utenforskap i skolen, psykisk helse må fremmes mye sterkere i alle politiske fora. Vi ser at at rus og psykiske lidelser gir en belastning for familien og pårørende.  Det blir spesielt viktig å ivareta omstillingsprosessene i Helse- Nord med hensyn til psykisk helse og forslag på å legge ned DPS ene i distriktene.  Nordområde- og innfartsveien til Tromsø må prioriteres.

Vider sier hun: Jeg skal være en tydelig stemme fra nord i viktige nordnorske distriktspolitiske saker og samtidig synliggjøre KrF sin nasjonale politikk.

Det nye Fylkestyret i Troms KrF:

Irene Sørensen, Fylkesleder

Hans Øyvind Jenssen, 1. nestleder

Janne Fyhn, 2. nestleder

Jorunn Skogan Konst, medlem

Magnar Solbakken, medlem

Tor Magnus Østvik, medlem

Vara medlemmar: Arnhild Andreassen, Reidar Lund, Odd Egil Svensen og Svein Kristian Pettersen