Internasjonal solidaritet

Sturla Henriksbø
Foto: Astrid Waller

Sturla Henriksbø, 2. kandidat Akershus KrF:
Jordens tåleevne er presset til det ytterste. Den globale oppvarmingen er den største krisen menneskeheten står overfor. Vi i KrF kjemper for at Norge skal ta ansvar i dugnaden for å redde verden, og setter klimakrisen øverst på prioriteringslista. Klimakrisen rammer de fattigste hardest. KrF vil være en garantist for et fortsatt raust bistandsbudsjett rettet mot de fattigste landene. Fordi vi vi har et ansvar og fordi vi ser at det nytter.
KrF vil:
• Kutte norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030, og til netto null senest i 2050
• At Norge fortsatt skal gi minst 1% i bistand og spisse innsatsen mot de fattigste landene
• Øke verdiskapningen i sør ved økt handel med fattige land
• At Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger