Inspirerende studietur

Fylkestingsgruppen sammen med vår stortingsrepresentant Geir S. Toskedal reiste til Canada på team- og studietur første arbeidsuken i januar. Både jordvern, bærekraftsmålene og utdanning sto på dagsorden.

Fylkestingsgruppen til Rogaland KrF på studietur til Canada i januar 2020.
Fylkestingsgruppen til Rogaland KrF på studietur til Canada i januar 2020.

Grunnen til at vi valgte en tur til Canada, var at vi på en landsbrukskonferanse i Rogaland for et års tid siden fikk høre om verneområdet Ontario Greenbelt rundt Toronto, www.greenbelt.ca. Både i Canada og Norge, spesielt i Rogaland opplever vi et stor press på matjorden.

Matfylket Rogaland var en sakene vi gikk til valg på ved fylkestingsvalget. Den nye fylkestingsgruppen ønsket å se, lære og bli inspirert av arbeidet som er gjort i Canada rundt dette feltet. I tillegg ønsket fylkestingsgruppen ha fokus på hvordan en i Canada jobber med dropout og gjennomføringsgraden på de videregående skolene sine, Canadas arbeid med bærekraftsmålene, samt at den nye fylkestingsgruppen ønsket å jobbe med mer flertallsparienes politisk plattform inkl. planlegge hvordan vi skulle bygge KrF profilen for fylkestingsperioden. 

Som forberedelse til studieturen tok vi kontakt med både Norges ambassade i Canada, og Innovasjon Norges kontor i Toronto. I tillegg var vi i kontakt med den Canadiske ambassaden i Norge, hvor vi bl.a. hadde møte med ambassadør Patrick Parisot og John Winterbourn fra handelsavdelingen på ambassaden. Alle disse gav oss mange gode tips og råd for turen.  

Næringsliv og innovasjon

De første dagene av teams- og studieturen var lagt til Toronto. Der startet vi uken med møte med Innovasjon Norges kontor i Toronto. Tema var oppstartsbedrifter, finansiering og hvordan det offentlige bidrar til innovasjon. Dette var et tema som spesielt har vært viktig i Rogaland etter oljeprisfallet i 2014. Hos Innovasjon Norge presenterte direktør Øyvind Enstad Hage potensialet for norsk næringsliv i Canada. Konklusjonen var at det er stort potensial for norsk næringsliv i Canada. 

Dette ble konkretisert da vi i Ottawa møtte Motitech og John Ingar Kjenes. De delte nettopp sine erfaringer med å være et innovativt selskap innen velferdsteknologi som etablerer seg i Canada. Spennende og lærerikt for oss å høre om hvordan norske gründerbedrifter opplever det å etablere seg i andre land.  

Nyttig var det også å møte flere regionale politikere i Legislative Assembly of Ontario. De fortalte om hvordan landet trenger arbeidsinnvandring for å møte dagens utfordringer. De fortalte at 50% av innbyggerne i landet ikke var født i Canada. Derfor var det spennende å hære om deres offensive og strategiske tilnærming til inkludering i samfunnet. Nyttig og inspirerende møtet med dem. 

Grønne belter av matjord, skog og vassdrag og arbeidet med bærekraftsmålene

Canada har enorme prærier og store kornområder. Likevel bekymrer myndighetene seg, underlig nok sett med norske øyne, for jordvern. Som en løsning har provinsen Ontario en svært aktiv politikk i forhold til å bevare grønne belter av matjord, skog og vassdrag rundt den urbane bebyggelsen, det såkalte Greenbelt. Dette er et av de mest vellykkede former for jordvern internasjonalt, og det skjer i et av de raskest voksende områdene i hele Nord-Amerika.  

Som en del av denne forvaltningen/ Greenbelt er det opprettet en Greenbelt foundation-stiftelse som jobber med forvaltningen av dette. I møtet med den fikk vi høre deres innfallsvinkel om lokal matproduksjon og naturmangfold.

Med samme tema hadde vi også møte med provinsmyndighetens. Med deres innfallsvinkel fikk vi en grundig gjennomgang med en svært interessant presentasjon av provinsens planstruktur og politikk på området.

Veldig inspirerende og lærerike besøk hos både Greenbelt foundation og provinsmyndighetene i Ontario som jobber innen dette feltet. 

Greenbelt var også tema da vi i Ottawa møtte National Capital Commission som på nasjonalt nivå har ansvaret for verneplanene av grøntområdene i Canada. Dette arbeidet startet så tidlig som i 1951, og det hjelper dem å ta vare på naturressursene sine. 

I Ottawa var vi også så heldige å få til et møte med Canmet ENERGY. Der fikk vi en grundig informasjon om Canadas arbeid med implementering av og utvikling av nye energiformer, Co2-fangst, distribusjon og lagring. I tillegg fikk vi høre om hvordan de systematisk jobbet med bærekraftige planprosesser for kommuner og lokalsamfunn. 

Gjennomføringsgrad og forebygging av mobbing

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring i Norge. Det å få flest mulig ungdommer i fylket vårt til å gjennomføre denne opplæringen har fra KrF vært et prioritert område. Derfor var det nyttig for oss å møte provinsmyndighetene som jobbet innen utdanning- og opplæringsfeltet. Der fikk vi høre om hvordan de jobbet med oppfølging av studenter, karriereplanlegging og moderne læremetoder, samt arbeid knyttet til forebygging av mobbing. De var opptatt av fleksible løsninger og tett oppfølging av den enkelte elev. Dette var det tydelige budskap vi fikk med oss om at hver enkelt elev skal ha mulighet for å lykkes. 

Møte med den norske ambassaden

Relasjoner mellom Norge og Canada samt handel og teknologisamarbeid var temaet Ambassadør Anne Kari H. Ovind presenterte for oss da vi besøkte ambassaden i Ottawa. Hele 450.000 Canadiere regner seg som etterkommere etter nordmenn som har utvandret til landet. Også spennende å høre om de 3.300 norske soldatene som var stasjonert i Little Norway under 2. verdenskrig. 

Dagene i Canada gikk fort og inntrykkene var mange. Vi håper og tror at kunnskapen vi fikk med oss vil gjenspeile seg i vårt arbeid i fylkespolitikken i Rogaland.