Inspirerende rådsmøte i Molde

Foto fra Møre og Romsdal KrFs rådsmøte 2022
Fylkesstyrets ledertrio sammen med innlederne på rådsmøtet 2022: Fra v.: Knut Ståle Morsund -1.nestleder i fylkeslaget, fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll, Ida Lindtveit Røse, Kari Lindtveit og Andreas Gjerde Ulvund -2.nestleder.

Møre og Romsdal KrF arrangerte sitt årlige rådsmøte 26. november på Molde folkehøgskole, der sentralstyremedlem i KrF, Ida Lindtveit Røse og organisasjonsrådgiver Kari Lindtveit var spesielt invitert til å holde hvert sine innlegg.
Ida Lindtveit Røse hadde det politiske innlegget med «Et slagkraftig KrF i 2023 og 2025» som overskrift. Kari Lindtveit hadde det organisatoriske innlegget med overskriften «En velsmurt organisasjon». Dette var to virkelig gode innlegg der innlederne fordelte det politiske og organisatoriske mellom seg på en inspirerende måte.
Rådsmøtet behandlet og vedtok som vanlig fylkeslagets budsjett for neste år. I tillegg vedtok Møre og Romsdal KrF også valgkampkomiteen for neste års fylkestingsvalg, der fylkesleder er valgt som komitéleder.

Resolusjonsbehandling var ikke på programmet denne gangen, men det ble likevel fremmet forslag på to resolusjoner som ble vedtatt. Den ene er gjengitt nedenfor her:


Halv skatt til småbarnsforeldre med flere enn 3 barn

Vi verdsetter småbarnsforeldre og ønsker derfor at de skal få et langt høyere skattefradrag enn dagens regjering tilbyr, uttaler Møre og Romsdal KrF samlet til rådsmøte 26. november.

Møre og Romsdal KrF ønsker å styrke familiene, løfte foreldrerollen og vise familiene tillit. Vi vil sikre familienes økonomi slik at de som har en stor familie får gode fleksible støtteordninger.
Med dagens regelverk kan du trekke fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Det vil si totalt 70.000 kroner dersom du har 4 barn. Men dette avhenger av at du har dokumenterte utgifter til barnepass, som barnehage, SFO eller dagmamma, og dersom du må kjøre omveg for å levere barnet på veg til og fra jobb. I tillegg er det krav om at barnet må være under 12 år, for å ha rettighet til disse fratrekkene. Dette mener vi er alt for lite og vil derfor øke skattefradraget for store barnefamilier.

Foreldre med mange barn trenger ofte større bolig, og større bil som igjen gir høyere utgifter. I tillegg vet vi at flere barn gir generelt høyere utgifter til mat, klær, fritidsaktiviteter etc. I Norge måles fruktbarheten til 1,48 fødsler pr. Kvinne (2020) Vi har vi lenge hatt en såkalt tobarnsnorm, ifølge forskning.no. Spørsmålet vi stiller oss er om vi i dag nærmer oss en ettbarnsnorm? For å snu denne trenden kan halv skatt for de som har flere enn 3 barn være en løsning.

Vi vil løfte Kristelig Folkeparti som familieparti og vil at foreldre som har mange barn får høyere skattefradrag. Foreldre med 4 barn eller flere har en krevende hverdag, samtidig som de tilfører samfunnet verdifulle skattebetalere på sikt. Med halv skatt til småbarnsforeldre vil flere velge barn nummer 4 og hverdagen til disse familiene bli bedre, uttaler rådsmøtet i Møre og Romsdal KrF.