Innstilling fra nominasjonskomiteen

David Hansen, opprinnelig fra Halden, topper nominasjonskomiteen i Østfold KrF sitt listeforslag til Stortingsvalget 2025.

David Hansen, flankert av Bjørn Lande og Constance Thuv

Etter en bred høringsprosess har komiteen valgt å innstille David Hansen på topp, sier komiteens leder Olav Moe.

– David har sine røtter i Halden og kjenner Østfold godt. Han har erfaring fra alle nivå i politikken samt en solid erfaringsbakgrunn fra næringslivet, påpeker Moe.

Hansen er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og avslutter nå denne sommeren et toårig studium i ledelse (MBA) ved en internasjonal . Han har i dag en lederstilling i Microsoft Norge og er bosatt i Åsgårdstrand.

– Verden blir stadig mer uforutsigbar og urolig. Denne uroen og akselerasjonen, med økt tempo på alle livsområder, påvirker oss som enkeltmennesker, familier, bedrifter og samfunn. Midt i alt dette må vi dessuten lykkes med omstilling av økonomien og energibruken så vi oppnår bærekraft. Mye av dette handler om hvordan vi evner å ta i bruk ny teknologi og øke evnen til innovasjon. I alle disse endringene gjelder det å kjenne sin kultur, opprettholde alle menneskers verdighet og bevare våre grunnleggende rettigheter og frihet. Disse er brått igjen forhold vi ikke kan ta for gitt.

Vår verdibevisste politikk møter mange av disse behovene. Og fram til valget skal vi forme det nye programmet med svar på nye utfordringer. Vi har et bakteppe i hele kulturen til samfunnet vårt som virkelig betyr mye for mange flere enn partiet har greid å mobilisere på lenge, fremhever Hansen.

Gjennom høringsprosessen mottok komiteen over 70 forslag, og det endelige listeforslaget på 15 navn representer både kontinuitet og fornyelse. – Vi er stolte over å kunne legge dette forslaget fram for nominasjonsmøtet til endelig behandling den 5. juni, avslutter Moe.

Komiteen har bestått av Olav Moe (leder), Anne- Karine Gramen, Einar Kiserud og Kari Koppang Fuglevik.

Lista består av 8 kvinner og 7 menn:

1. David Hansen, Åsgårdstrand
2. Bjørn Lande, Sarpsborg
3. Constance Thuv, Fredrikstad
4. Kasy Galgalo, Moss
5. Britt Gulbrandsen, Indre Østfold
6. Jørgen Reymert Jensen, Indre Østfold
7. Kristin Stordal, Moss
8. Kolbjørn Westberg, Fredrikstad
9. Iselin Bjørnstad, Rakkestad
10. Jonas Lande, Sarpsborg
11. Maria Celine Lundeby, Fredrikstad
12. Dagfinn Stærk, Halden
13. Kamilla Pletten Aasgard, Skiptvet
14. Martin Alfsen, Fredrikstad
15. Line Henriette Holten, Fredrikstad