Innlandet KrF reiser en ny bistandsdebatt

KrF har lykkes i kampen for at 1 % av brutto nasjonalinntekt skal gå til internasjonal bistand. Dette har gitt oss et stort ansvar for at 40 nye milliarder hvert år forvaltes gjennom kanaler og tiltak som kan dokumentere gode resultater.

Den forrige regjeringen sa det slik: «Når noe ikke virker, må vi slutte med det. Når noe virker godt, skal vi gjøre mer av det.» Norads resultatportal ble etablert for å «bidra til åpenhet om hvor og hvordan norske bistandspenger brukes og resultatene bistanden gis for fattige land og folk.

I resultatportalen er «hvor» og «hvordan» på plass, men vi vet svært lite om hvilke resultater bistanden gir for fattige land og folk. Av over hundre tusen prosjektrapporter inneholder kun 94 resultatinformasjon. Av og to tusen rapporter i 2020 inneholder bare 60 ( 3%) resultatinformasjon.

Innlandet KrF ønsker å bidra til at bistanden konsentreres mot langsiktig fattigdomsbekjempelse og vil rette søkelyset mot tildelinger og dokumenterte resultater innenfor dette området.

Illustrasjonsbilde av fattige barn. Foto: Colourbox