Innlandet KrF krever sykehus ved Mjøsbrua

Diskusjonen om sykehusstruktur har pågått i snart 20 år. Nå må den endelige avgjørelsen ikke utsettes mer! Av hensyn til pasientene og de ansatte må statsråden og Helse Sør-Øst  stå fast på lokalisering ved Mjøsbrua.

Dagens situasjon er krevende for Sykehuset Innlandet som sliter med rekruttering på alle nivåer. Særlig er det mangel på sykepleiere og leger i spesialisering og spesialister innen nesten alle fagområder. Spredte faggrupper og små fagmiljøer med hyppige vakter hindrer tilfredsstillende rekruttering. Arbeidsbelastningen er svært stor og i lengden utmattende for de ansatte. Fremtidig sykehusstruktur må samle den store kompetansen som i dag finnes på Hamar, Lillehammer, Elverum og Gjøvik. Større fagmiljøer og lavere vaktbelastning vil virke rekrutterende og sikre kvalitet og pasientsikkerhet. Et sykehus ved Mjøsbrua vil rekruttere bredt fra alle Mjøsbyene. Et Mjøssykehus vil også i langt større grad kunne innfri fremtidens store krav til medisinsk teknisk utstyr, noe som er vanskelig å opprettholde på dagens sykehus.

Innlandets befolkning trenger en forutsigbar sykehusfremtid, bygget på sterkere fagmiljøer. Et sykehus ved Mjøsbrua vil sikre et sterkere og mer likeverdig helsetilbud for alle innbyggerne.

Denne resolusjonen ble vedtatt på fylkesårsmøtet 12. mars 2022

Nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua