Innfør forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi

KrF vil både stramme inn regelverket og sanksjonere bruddene hardere.

Et gruppebilde

Reklamen tilpasses alder, interesser og også kjønn. Blant annet får jenter i større grad enn gutter reklame som fokuserer på kropp og seksualitet – og som gjerne spiller på at det er nødvendig å skaffe seg tjenester eller produkter for å oppnå et ekstremt skjønnhetsideal.

KrF vil både stramme inn regelverket og sanksjonere bruddene hardere.

KrF vil:

  • Innføre forbud mot reklame for kosmetisk kirurgi som ikke har noen helsemessig begrunnelse
  • Øke kontrollen med reklame i sosiale medier
  • Øke bøtenivået for brudd på markedsføringsloven på dette området