Innbyggerne må få mer igjen for vindkraftutbyggingen

Rogaland KrF mener at utbyggingen av landbasert vindkraft representerer den samme bruken av fellesskapets ressurser og nedbygging av natur, og at det er på tide at vertskommuner og -fylker får den samme kompensasjonsordningen som ved vannkraft.

Reid Ivar B. Dahl
Reid Ivar B. Dahl.

Mandag la et offentlig ekspertutvalg fram en utredning om skattlegging av vannkraft. Tidligere har en rapport analyseselskapet Ny Analyse, bestilt av Norsk Vind AS, foreslått at det innføres like skatteordninger for vindkraft som vannkraft. De estimerer at vertskommuner og –fylker vil kunne få ekstrainntekter på rundt 470 millioner kroner som et resultat av dette.

Dagens skattesystem er svært ulikt for vannkraft og vindkraft. Når vannkraftutbyggingen i Norge skjedde bestemte man at de ulempene som nedbygging av urørt natur og beslaglegging av fellesskapets ressurser, som vannkraften medførte, skulle kompenseres med at vertskommunen og vertsfylket fikk ta del i verdiskapningen som kraftproduksjonen medførte.

Rogaland KrF mener at utbyggingen av landbasert vindkraft representerer den samme bruken av fellesskapets ressurser og nedbygging av natur, og at det er på tide at vertskommuner og -fylker får den samme kompensasjonsordningen som ved vannkraft.

Landbasert vindkraft har hatt en enorm utvikling de siste årene, både teknologisk og utbyggingsmessig. Rogaland KrF mener at dette i større grad må komme innbyggerne til gode gjennom økte skatteinntekter til kommunen og fylkeskommunen.