Ingen skal bekymre seg for å bli eldre

– Vi vet at de som jobber på helseinstitusjonene gjør sitt aller aller beste for å ivareta de eldre, men vi vet også at mange opplever at ressursene er knappe og tiden ikke strekker til. Derfor lanser vi fire KrF-løfter i vårt program, sier helsepolitisk talsperson Geir Jørgen Bekkevold

Portrett av Geir Jørgen Bekkevold
Helsepolitisk talsperson, Geir Jørgen Bekkevold.

KrF mener vi må ha en styrking av eldreomsorgen slik at pårørende er trygge på at dem de er glade i bor i gode hjem. Vi må styrke både kommunal, ideell og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.

– Ingen skal bekymre seg for å bli eldre. Vi må styrke tilbudene for å sikre en verdig eldreomsorg, sier Bekkevold

Omsorgen til pårørende er unik

Ingen skal bli syke av å ta vare på de syke. Derfor vil KrF ha en nasjonal strategi for gode, planlagte ferieavlastningsordninger for pårørende som har sine eldre boende hjemme. Og vi ha en avlastningsreform, hvor fastleger kan pålegge kommunen å gi avlastning til pårørende.

– Vi vet mange pårørende tar på seg store omsorgsoppgaver når en de er glad i blir eldre og dement. Den omsorgen som pårørende gir er helt unik. For demente kan det være de små tingene i hverdagen som er avgjørende for å kjenne seg trygg, sier han.

– Ofte er det kanskje kun ektefellen som vet hvordan den demente vil at egget skal bli kokt, hvilke musikk å sette på og hvilke TV-programmer en liker. For at alle denne kunnskapen og omsorgen skal ivaretas, må vi også ta vare på de pårørende, fortsetter Bekkevold.

Fire løfter i KrFs program som vil gjøre det lettere å være pårørende:

  • Få på plass en nasjonal strategi for planlagt ferieavlastning for pårørende som har sine eldre boene hjemme. De syke skal kunne reise til steder som også kan fungere som trygghets- og/eller feriested for eldre.
  • «Avlastning på resept»: Gjennomføre en Avlastningsreform som gir fastleger mulighet til å pålegge kommuner å gi avlastning til pårørende. Pålegget følges av midler fra folketrygden.
  • Innføre en «kontantstøtte for eldre» som gis til pårørende som tar en del av ansvaret for omsorgen for et sykt eller eldre familiemedlem. Støtten skal ligge på 7.500 kroner i måneden.
  • Utrede en ordning der pårørende får ti omsorgsdager, tilsvarende foreldres sykt-barn-dager.