Ingelin Noresjø har fått ny jobb og går av som KrF-nestleder

– Jeg har vært aktiv i partipolitikken hele mitt voksne liv og hatt de fleste roller man kan ha i KrF. Jeg har fått være med på mye og opplever at dette er riktig tidspunkt for meg å gå videre til nye utfordringer, sier Noresjø.

Portrett av Ingelin Noresjø

I mars starter hun som prosjektleder for Grønt Landtransportprogram i NHO, en stilling som ikke lar seg kombinere med partipoliske tillitsverv.

– Jeg er glad for å kunne fortsette mitt engasjement for næringsliv, det grønne skiftet og verdiskaping, selv om denne jobben innebærer at jeg må trekke meg fra vervet som nestleder i KrF, sier Noresjø.

Gjennom perioden som aktiv i partiet har Noresjø vært både tillitsvalgt, folkevalgt og ansatt. I tillegg til nestledervervet har hun hatt sentrale posisjoner i og for partiet, blant annet som fylkesråd og statssekretær.

– Jeg har samarbeidet tett med Ingelin gjennom mange år, senest som en del av partiledelsen. Jeg setter stor pris på henne både som menneske og kollega, og skulle gjerne hatt henne med videre. Samtidig har jeg respekt for at hun ønsker nye utfordringer og at det ikke alltid lar seg kombinere med sentrale partiverv, sier KrF-leder Olaug Bollestad. -Jeg vil takke Noresjø for innsatsen for partiet så langt – og ønske lykke til med viktige oppgaver som hun nå går inn i.

Partilederen løfter spesielt frem Noresjøs store engasjement for partiorganisasjonen og de lokale lagene.


– Dette er et engasjement vi deler, og jeg vil takke spesielt for måten hun har bidratt til å løfte dette perspektivet i alle fora, avslutter Bollestad.

For pressehenvendelser til Ingelin Noresjø, kontakt leder for politikk og kommunikasjon, Julie Kristine Kordahl, tlf: 900 89 528

For pressehenvendelser til Olaug Bollestad, kontakt pressesjef, Tove Welle Haugland, tlf: 906 906 56