Ikke tillat fosterreduksjon

– Vi kan ikke tillate en praksis med fosterreduksjon i Norge, der ett foster aborteres ved tvillingsvangerskap. Nå reiser gravide fra andre land til Norge for å få utført dette. Det er urovekkende, sier KrFs Olaug V. Bollestad.

Bilde av Olaug Bollestad

– Det sier litt når ikke engang våre naboland har tillatt denne praksisen. Sverige har på de fleste områder en mye mer liberal abortlovgivning enn Norge. Men når det gjelder fosterreduksjon så blir Norge altså et foregangsland, sier Bollestad.

Hun påpeker videre at da abortloven ble vedtatt for nesten 40 år siden, var ikke fosterreduksjon en medisinsk mulighet. Stortinget har altså aldri tatt stilling til saken. Fosterreduksjon er både etisk, juridisk og medisinsk utfordrende.

– KrF har vært tydelige på at regjeringen må fremme dette spørsmålet for Stortinget. Det ville ikke helseministeren. Derfor har KrF og Sp selv fremmet et forslag i Stortinget hvor vi foreslår at det i abortloven presiseres at fosterreduksjon ikke er tillatt. Forslaget skal behandles i Stortinget nå i høst. Vi godtar ikke at dette spørsmålet avgjøres i lovavdelingen i et departement, sier Bollestad.

Bollestad viser til at også fagmiljøene advarer sterkt mot å tillate fosterreduksjon. Det understrekes at abort på et av fostrene barn gir en betydelig medisinsk risiko for gjenværende barn. I 15-20 prosent av svangerskapene vil også det ønskede barnet dø. Det er også fare for svært prematur fødsel av den gjenværende tvillingen, noe som gir risiko for handikap og helseskade hos barn som overlever at tvillingen blir abortert. 

Les mer om hva KrF mener om saken på NRK Ytring og se representantforslaget her