– Ikke kutt norskopplæringen for asylsøkere

– KrF mener der er bra med oppstart av integreringsmottak. Men vi må huske på at det meste av integreringen fortsatt vil skje på vanlige mottak. Det regjeringen foreslår for å styrke disse blir for puslete. Vi skal integrere alle, ikke bare de som er «gode nok», og regjeringen går i feil retning når de kutter i norskopplæringen for asylsøkere, sier Geir Toskedal  (KrF).

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

– KrF er glad for at regjeringen tar viktige steg mot en mer arbeidsrettet integreringspolitikk. Det er viktig, og helt i tråd med KrFs innspill. Samtidig er det å gå i feil retning å kutte ytterligere i norskopplæringen. Å mestre språket er helt avgjørende for god integrering. Vi må styrke språkopplæringen, ikke svekke den slik regjeringen nå legger opp til, påpeker Geir Toskedal.

– Vi er glade for at regjeringen varsler et prosjekt med SOS barnebyer, men vi trenger flere ulike omsorgstilbud og styrket barnefaglig kompetanse i oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere.

Norske kommuner og frivillige lag, organisasjoner og foreninger gjør en kjempeinnsats på integreringsfeltet.
– Det er viktig at vi får på plass både finansiering og ordninger som bygger opp om denne innsatsen gjennom arbeidet med denne meldingen, sier Toskedal.

KrF mener integreringsmeldingen må ses i sammenheng med «innstrammingspakken» som ligger til behandling i Stortinget.

– Å få til endringer i regjeringens «innstramningspakke» er også grunnleggende viktig for integreringen. Forutsigbarhet for familier og enkeltmennesker gir bedre integrering. Lang ventetid gir dårligere integrering. Derfor må regjeringens forslag om økt midlertidighet for barn på flukt legges bort. Det samme må de foreslåtte hindringene for å bli gjenforent med ektefelle og barn, avslutter Toskedal.