Ida Lindtveit Røse vikarierer som barne- og familieminister

Fra 1. juni til 20. august er barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i pappaperm. I denne perioden skal Viken-politikeren Ida Lindtveit Røse (27) vikariere som barne- og familieminister.

Portrett av Ida Lindtveit Røse

Løfte unge dyktige kvinner frem

Det er veldig hyggelig for meg å kunne presentere Ida Lindtveit Røse (27) som vikar i den perioden jeg er i pappaperm. Ida er en politiker med lang fartstid og høy kompetanse på feltet. Jeg er glad for at vi har dyktige unge kvinner i partiet. Ida er en viktig politiker for partiet som gruppeleder i Viken, og vil være viktig for partiet fremover, sier Ropstad

 Kjell Ingolf og Ida

Ung, men med mye erfaring

Tross sin unge alder har Ida lang erfaring. Hun er tidligere KrfU-leder, hun har jobbet som politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe og ble etter kommune- og fylkestingsvalget i fjor gruppeleder i Viken KrF. Hun leder for tiden KrFs programutvalg for oppvekst.

 

Jeg er glad for å få være med i et parti som tør å satse på oss unge kvinner. Jeg har blitt gitt muligheter og ansvar i ung alder og det har gjort at jeg har kunne bygget meg opp mye erfaring, sier Lindtveit Røse

 

Jeg gleder meg til å ta fatt på en av landets viktigste roller i denne perioden. Å få være vikar på barne- og familiefeltet er å få lov til å drive politikk for de sakene jeg virkelig brenner for, sier Lindtveit Røse

En god familiepolitikk med barna i sentrum

Ida har et sterkt engasjement for et samfunn som setter barna først og for KrFs familiepolitikk som vil slå ring om familiene. 

Barna våre er det mest verdifulle vi har, og å sikre alle barn en god oppvekst er noe av det viktigste vi kan gjøre i samfunnet vårt. En av de viktigste forutsetningene for å sikre barn en god oppvekst, er trygge stabile familier, sier Lindtveit Røse

Den siste tiden har vist hvor viktig familie er

Det har vært en veldig spesiell vår for alle. Plutselig kunne ikke besteforeldre klemme på barnebarna sine, vi har hatt hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage samtidig. Denne tiden har for alvor vist hvor utrolig viktig familie er. Både når familiene fungerer, og hvor ekstremt sårbart det er når barn ikke blir godt ivaretatt hjemme

De sårbare barna

Vårt ansvar som samfunn å ta vare på de barna som av ulike grunner er ekstra sårbare. Dette er et utrolig viktig område som engasjerer meg sterkt, sier hun 

Så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å sikre at Kjell Ingolf kan ha lave skuldre, kunne koble ut litt og nyte tiden i pappaperm, sier Lindtveit Røse.

Kjell Ingolf og Ida leker med barn

Kombinere familieliv og arbeidsliv

Ida er selv mor til Ylva, som er 4,5 måned. I tillegg har hun og mannen John Anders også barnet Erle, som er 2 år. Ida er opptatt av at det må være den enkelte familie som tar valg for hvordan man vil organisere familielivet. 

Barn er så utrolig forskjellige, og det er familiene som kjenner sin egen situasjon best. Dette har ikke blitt noe mindre tydelig for meg etter jeg ble tobarnsmor, sier hun. 

Men jeg håper også at jeg kan være et eksempel på at det er mulig å kombinere det å være ung, mamma, og satse på jobben. For jeg tror det er det spørsmålet mange unge kvinner stiller seg, og at mange ut fra dette velger å vente med å få barn, sier hun 

Jeg håper flere unge kvinner ser at det er mulig å kombinere, og at arbeidsgivere legger til rette for en slik kombinasjon, avslutter Lindtveit Røse.