Ida Lindtveit Røse topper Akershus KrFs fylkestingsliste

Lars Salvesen, Ida lindtveit Røse, Sarah Løvstad og Torleiv Rognum

Ida Lindtveit Røse ble mandag kveld valgt som KrFs førstekandidat på KrFs Akershusliste. 

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten. Nå gleder jeg meg til å jobbe sammen med resten av KrF-laget for å ta tilbake makten i Akershus. Jeg vil jobbe for å styrke laget rundt elevene på videregående skole, sikre et videre utbygget kollektivtilbud og sørge for gode forutsetninger for vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter, sier Ida Lindtveit Røse.

Lindtveit Røse er i dag KrFs gruppeleder i Viken, og har bred politisk erfaring blant annet som konstituert barne- og familieminister, kommunepolitiker og tidligere KrFU-leder.

På andreplass ble Lars Birger Salvesen (Eidsvoll) valgt.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring. Kollektivtransport som fungerer, innsats mot plastforsøpling, mot matkasting, og for klimavennlige arbeidsplasser må prioriteres. Akershus må gjøre mer for å kutte i utslippene av klimagasser slik at vi reduserer de menneskeskapte klimaendringene. Vi må ta ansvar sammen, sier Lars Birger Salvesen.

De øvrige plassene gikk til Torleiv Rognum (Asker) på 3. plass, Sarah Løvstad (Nannestad)på 4. plass og Paul Bolus Johansen (Ås) på 5. plass.

– Det betyr noe hvem som styrer fylkeskommunen. Med dagens rødgrønne fylkesråd i Viken har vi ikke klart å nå klimamålene våre, skolemat er prioritert foran psykisk helse, og den omfattende oppsplittingen av fylket har medført at utvikling er satt på vent. Dette skal vi snu i nye Akershus fylke, avslutter Lindtveit Røse.