Hvorfor blir fisken i Skagerak borte?

Åpent møte om hvorfor torsken og andre fiskeslag i Skagerak blir borte.
Langesund Bad torsdag 7. september kl 1900.
Det er mange teorier om hvorfor fisken blir borte. Et utvalg i Vestfold og Telemark KrF har i to år arbeidet med problemstillingen, lest en rekke artikler om havtemperaturer, overfiske, bunntråling, sel, skarv, mattilgang, forurensning, kloakkutslipp osv.
Konklusjonene fra dette arbeidet presenteres i dette møtet. Innleder: utvalgets leder Thomas R Thomassen
I tillegg ønsker vi å se spesielt på problemstillingen overfiske. Hva skjedde i Skagerak da utenlandske fiskere hentet opp en stor mengde helleflyndre eller kveite på norsk område? I hvilken grad foregår det overfiske av trålere med svært stor redskap? Og, bør det skilles mellom tradisjonelle trålere med mindre tråler og de store med enorm redskap som kan suge med seg det meste? Eirik Brøthe fra Vestfold er en ivrig amatørfisker som har fulgt denne problemstillingen nøye. Han vil legge fram sine tanker.
Velkommen til Langesund Bad torsdag 7. september kl 1900.
 
Arrangør: Bamble KrF.