Hvor er verdiforankringen?

Den nye regjeringserklæringen peker på utvidelse av åpningstider for både salg og tilgjengelighet av alkohol samt på tilrettelegging for flere søndagsåpne butikker. Dette er feil retning å gå! Gi oss heller en tydeligere verdiforankring, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

Bilde fra fylkesstyremøtet i Rogaland KrF i januar 2018
Utvidet alkoholtilgang og flere søndagsåpne butikker er et tydelig signal om liberalisering som vi ikke kan støtte, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

I en tid der en diskuterer alkoholforbruket i friidretten, organisasjoner, arbeidslivet og ikke minst i politiske partier, peker regjeringen på en utvidelse av åpningstidene for salg av alkohol. De vil forlenge salgstidene med en «liten» time, og påstår at dette ikke vil ha noe å si for alkoholforbruket vårt.
Vi opplever regjeringens mål som tydelig: Det skal bli enklere for folk å få kjøpt alkohol når de ønsker det.

Regjeringen er opptatt av forskning, og i denne saken burde de lyttet til nettopp forskningen. Forskningen på dette feltet er tydelig. Det er to ting som påvirker vårt alkoholforbruk – pris og tilgjengelighet. Vi vet at målet til FrP er at alkohol generelt bør bli billigere og mer tilgjengelig. En times ekstra salgstid er en liten utvidelse, men signalet og retningen er feil. Vi trenger ikke lettere og bedre tilgang til alkohol, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.

Det er heller ikke lenge siden Høyre og FrP frontet saken om søndagsåpne butikker. Denne saken skapte mye diskusjon og et tydelig signal fra folk flest var at dette er ikke noe en ønsker. Nå ser det ut som om den nye regjeringen vil ta kampen på nytt.

Rogaland KrF ønsker at søndagen også i framtiden skal være en annerledesdag. Denne dagen kan brukes sammen med familien, til trosutfoldelse og på mange andre ulike fritidsaktiviteter. Dette vil også være bra i et folkehelseperspektiv. Dette pekes på som et viktig argument fra både friluftsorganisasjonene og fra idrettslag. Søndag som fortsatt en annerledesdag vil kunne bidra til at folk får kommet seg ut i bevegelse. Med flere søndagsåpne butikker ødelegger vi annerledesdagen. Dette ønsker vi ikke. Det trengs ikke flere søndagsåpne butikker, uttaler Rogaland KrF.

Utvidet alkoholtilgang og flere søndagsåpne butikker er et tydelig signal om liberalisering som vi ikke kan støtte. Gi oss heller en tydelig verdiforankring i regjeringserklæringen, uttaler fylkesstyret i Rogaland KrF.