Hvem skal stå på fylkestingslista til Vestfold KrF og Telemark KrF?

Alle KrF-medlemmene i fylket og lokallagene er invitert til å komme med innspill i løpet av mai måned. Nominasjonskomiteene har møter i juni, og vil ta med innspill fra medlemmer og lag i det videre arbeidet. Har du husket å sende forslag?