Høring i justiskomiteen om KrFs forslag for å bekjempe menneskehandel

Menneskehandel er vår tids slaveri, og ifølge FN lever mellom 25 og 27 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Det er langt flere enn under den transatlantiske slavehandelen, da om lag 11,5 millioner afrikanere ble fraktet over Atlanterhavet.

Kjell Ingolf Ropstad
Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Daniel Mork/Flipfilm

KrF har fremmet en rekke forslag for bekjempelse av menneskehandel.  I dag holder justiskomiteen åpen høring om våre forslag fra kl 13.40 -14.50 på Stortinget. Blant de som har meldt seg til høring er Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Bymisjon og Tankesmien Skaperkraft.

 – Vi ser frem til en spennende høring hvor vi vil få nyttige innspill fra aktører som kjenner feltet godt, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs representant i justiskomiteen.

 Slaveri er et stort problem internasjonalt, og dessverre også i Norge. Skal vår tids slaveri bekjempes, er det viktig med nytenking og åpenhet for å sikre målrettede tiltak. Du kan lese om hva KrF mener er viktig å få politisk flertall for i kampen mot menneskehandel her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2014-2015/dok8-201415-091/?lvl=0