Honnørpris til alle

Skal fler velge kollektivt, må vi legge til rette for at valget blir enkelt. Derfor vil vi jobbe for at alle innbyggere i Drammen skal kunne reise til honnørpris.

Reis til halv pris

Honørpris har samme pris som barn og militære. Stort sett er det halv pris på alle reiser. Det betyr at en busstur fra Mjøndalen til Drammen koster 25 istedenfor 50. Månedskort koster 477 istedenfor 953. KrF ønsker også samme pris i hele kommunen, og at kommunen blir en sone.

Fulle busser er godt for miljøet. En full buss med 40 passasjerer tilsvarer en bilkø på 400 meter med en i hver bil.

Med 400 meter mindre biler for hver buss, vil alle komme raskere fram. Det er positivt for alle parter. Også for de som av en eller annen grunn må bruke bilen.

KrF er ikke et bilfientlig parti

Vi innser at bilen er kommet for å bli. Men KrF ønsker å redusere behovet for å bruke bilen. Da må kollektiv transport være billigere, raskere, bekvem og tilgjengelig. Med egne kollektive felt, færre busstopp og med busstopp langs fortauet, vil det gå fortere med bussen enn for bilene. Trond Johansen (KrF) sa det slik i kommunestyremøtet før ferien: «Om du har god tid tar du bilen, om du har det travelt tar du bussen!»

Hvorfor ikke gratis ?

Som politisk parti har man et totalansvar for kommuneøkonomien. Ansatte skal ha lønn og busser vedlikeholdes. Derfor mener vi det er forsvarlig at alle får en liten egenandel.

Foruten Honnørpris til alle, har Drammen KrF også disse gode sakene: