Historisk løft for kriminalomsorgen

Samarbeidspartiene har fått på plass en avtale som sikrer en helt nødvendig opptrapping av fengselsplassene frem til 2020, og en utfasing av gamle, ineffektive og utrangerte fengsler.

Kjell Ingolf Ropstad
DANIEL MORK/FLIPFILM

Denne avtalen sikrer at vi vil få en netto økning på hele 500 nye lukkede fengselsplasser de neste årene. I tillegg inngås en midlertidig avtale med Nederland om leie av 242 soningsplasser.

– Sammen løser vi nå den akutte utfordringen gjennom en midlertidig løsning med soning i Nederland, samtidig som vi løser den langsiktige utfordringen gjennom oppbygging av ny kapasitet. Det er svært gledelig at vi nå får ryddet opp i etterslepet i kriminalomsorgen i Norge, sier justispolitisk talsmann i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er en svært god løsning vi nå har fått på plass. Målet er å løse både dagens og morgendagens kapasitetsutfordringer i kriminalomsorgen. Vi skal bygge 500 nye fengselsplasser innen 2020 for å imøtekomme det betydelige etterslepet vi har arvet fra tidligere regjeringer. Samtidig har partiene kommet til enighet om at staten kan leie fengselsplasser av Nederland for å løse de prekære utfordringene kriminalomsorgen står ovenfor, sier Jan Arild Ellingsen fra Fremskrittspartiet.

Utfasnings- og utbygingsplan
Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en utfasing- og opptrappingsplan innen våren 2016. De borgerlige samarbeidspartiene har lagt noen klare føringer for hvor kapasitetsveksten bør komme, basert på faglige kriterier.

– For oss har det vært viktig å sikre kapasiteten der behovet er størst, sier Høyres Margunn Ebbesen.

– Vi har sett at en rekke områder har slitt med store kapasitetsutfordringer, og det er derfor samarbeidspartiene foreslår for regjeringen å prioritere en fengselsutbygging der, sier Ebbesen.

340 plasser til Agder
Agder-fylkene er et eksempel på områder med store kapasitetsutfordringer.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Jan Arild Ellingsen (Frp), Margunn Ebbesen (H) og Iselin Nybø (V) kunne presentere to nye fengsler og 340 nye fengselsplasser i Agder på en pressekonferanse på Stortinget tirsdag. Mandal og Froland får hvert sitt nye fengsel med 150 plasser. Evje får 40 nye fengselsplasser, en utvidelse fra 20 til 60 plasser, som skal erstatte plasser som legges ned i Kleivgrend og Håvet.

– Denne løsningen svarer godt på de faglige anbefalingene i kvalitetssikringsrapporten som er gjort for nytt fengsel i Agder og det sikrer en god fordeling på viktige arbeidsplasser, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi har et sterkt behov for flere varetekts- og soningsplasser i Agder og det viktigste som nå skjer er at det er full fart på fremdriften og at det skal bygges 300 lukkede soningsplasser i Agder. KrF konkluderte på samme måte som de faglige anbefalingene: Nemlig at kapasiteten må fordeles på to fengsler med 150 plasser hver og KrF er veldig glad for den gode helhetlige løsningen for Agder.