Historisk gjennomslag for flere helsesøstre

– KrF sikrer øremerkede midler til skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Skolehelsetjenesten er ikke et lavterskeltilbud når det er høy terskel for å få hjelp og tilbudet er stengt store deler av uka, uttaler Olaug Bollestad, KrFs nestleder og helsepolitiske talskvinne.

FOTO: AGNETE BRUN/TINAGENT

I dag behandles budsjettet i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– I budsjettforliket fikk vi gjennomslag for 100 ekstra millioner øremerket til stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjonene, mens ytterligere 200 millioner bevilges over kommunerammen. Vi må ansette flere for å kunne fange opp utfordringer blant barn og unge der de er, påpeker Bollestad.

Ifølge Helsedirektoratets norm for skolehelsetjenesten mangler det omkring 1 000 stillinger. Barneombudet beskriver tjenesten mange steder som direkte uforsvarlig. Dette bekymrer KrF, som ønsker en kvalitetsnorm for skolehelsetjenesten og å styrke kapasiteten på helsestasjonene.

– Gjennom både åtte rødgrønne år og med sittende regjering har det blitt bevilget penger til skolehelsetjenesten over kommunerammen, som har havnet i det store sluket, dette til tross for at store deler av fagfeltet gjentatte år har bedt om øremerking. Nå får vi dette på plass. Så vil det være et politisk ansvar å følge opp med tilstrekkelig midler i årene som kommer, avslutter Bollestad.