Hent barna hjem!

Barn av foreldre med tilknytning til IS er ofre for foreldrenes dårlige valg. De er uskyldige og skal ikke lastes for den situasjonen foreldrene har satt dem i. Uavhengig av foreldrene har Norge et ansvar for barna. Dette ansvaret må vi aktivt ta, og gjøre det vi kan for å gi hjelp og hente dem til Norge.

Illustrasjonsfoto av silhuetten til to piker som står foran et piggtrådgjerde og kikker mot himmelen
Illustrasjonsfoto

FNs barnekonvensjon gjør det klart at barns rettigheter gjelder alle barn, uansett foreldre, familiebakgrunn, etnisk bakgrunn og religiøs tilhørighet. Alle stater har et spesielt ansvar for sine egne borgere, og Norge må gjøre det som er mulig for å hjelpe de norske barna hjem.

Foreldreløse barn må ha førsteprioritet, men alle barna må få hjelp til å komme hjem og det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine. Landsmøtet til KrF mener det er svært viktig at saken til disse barna og foreldrene deres blir løst på en måte som er i samsvar med barnets beste. En individuell vurdering må legges til grunn. Foreldrene må likevel stilles til ansvar handlingene sine. IS har utført de grusomste krigsforbrytelser, og de ansvarlige må straffeforfølges.

Vår innsats skal ikke bare handle om barn som er norske. Norge må derfor styrke den humanitære støtten til å utbedre helseforholdene og sikre nok mat i flyktningeleirene i området. Vi må spisse innsatsen mot barn og barnefamilier som lever i flyktningeleirene.

Ikke minst må vi sørge for å ha et hjelpeapparat som er forberedt og har en klar plan for å ta imot de barna som kommer. Vi må finne gode løsninger for omsorg, oppfølging og integrering av hvert enkelt barn. Dette er barn som har opplevd de grusomste ting, og flere vil være både indoktrinert og sterkt traumatisert. Norge har de beste forutsetningene for å hjelpe. Disse barna er like mye verdt som alle barn, og Norge må ta sitt ansvar for å hjelpe dem.

KrFs landsmøte mener at

  • Norge må snarest hjelpe norske barn hjem fra flyktningleire i Syria og Irak uavhengig av om de er foreldreløse eller ikke. Det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine.
  • Norge må øke den humanitære bistanden til disse flyktningleirene, særlig rettet inn mot barna som lever der
  • Foreldrene må straffeforfølges på vanlig måte.

Vedtatt av KrFs landsmøte 27. april 2019