Hensynet til de sårbare må veie tyngst i alkoholpolitikken

120 000 barn lider under voksnes alkoholforbruk. Det er 120 000 for mange barn. Hensynet til barna og dem som lider av alkoholmisbruk alltid må veie tyngst sier KrFs familiepolitiske talskvinne, Jorunn Elisabeth G. Lossius.

Portrett av Jorunn Lossius

 

Lossius deltok i går i debatt på TV2-nyhetene om alkoholreklame. Debatten kan du se her:   https://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-20-00-2020-episode-28-1535452.html?showPlayer=true

I regjeringsforhandlingene fikk KrF viktige gjennomslag for norsk alkoholpolitikk. Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Det gjelder for Vinmonopolet, salg- og skjenketider, avgifter og reklameforbudet.

Der andre partier nå tar til orde for å endre reklameforbudet, sier KrF klart og tydelig at reklameforbudet fortsatt skal ligge fast. Dette for å beskytte de mest sårbare.

  • 120 000 barn lider under voksnes alkoholmisbruk. Reglene rundt alkoholreklame er der for å beskytte de menneskene som har brukt årevis for å komme seg ut av alkoholmisbruk og ikke minst for å beskytte alle de barna som lider under dette sier barne- og familiepolitisk talskvinne Jorunn G. Lossius

 

  • KrF er stolt av det strenge regelverket vi har i Norge her. Mens andre land har gitt etter for industrien har vi klart å prioritere annerledes. Vi har et regelverk som er laget for å beskytte de mest sårbare sier Lossius

Hensynet til de sårbare veier tyngst

  • Grunnen til at alkoholindustrien ønsker å reklamere er jo selvfølgelig for å selge mer av produktene sine. Vi vet at reklame gir økt forbruk, økt forbruk gir mer avhengighet, og det rammer først og fremst de barna som da vokser opp med rusavhengige foreldre sier Lossius
  • Det er lov å kjøpe alkohol i Norge, men vi også gjennom mange år jobbet frem et strengt regelverk. Det er i respekt de som har kjempet sitt livs kamp for å komme ut av avhengighet, og som ønsker å kunne leve et liv uten å måtte forholde seg til slik reklame, og det er for å beskytte de som rammes av andres avhengighet avslutter Lossius