Hans Fredrik Grøvan – stortingsrepresentant for KrF

Hans Fredrik Grøvan kommer fra Kristiansand, er 63 år og en politiker med lang erfaring fra politikken i Vest-Agder og i Lyngdal. Nå har han startet sin andre periode på Stortinget.

Bilde av Hans Fredrik Grøvan
Foto: Gunnhild Sørås

Hvem er ditt politiske forbilde?
Mitt politiske forbilde er Jon Lilletun.

Hva var din første jobb og hva lærte du av det?
Jeg startet som lærer i grunnskolen i Troms for 42 år siden. Det var en jobb som ga meg en stor interesse for det å være lærer og se betydningen av hvor viktig lærerjobben er med tanke på å veilede unge mennesker til å ta ansvar for seg selv og andre.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
Jeg er glad i å ferdes i skog og mark, være sammen med familien, dyrke vennefellesskapet og kulturelle opplevelser, spesielt innen sang og musikk.

Hvor reiser du helst på ferie?
På hytta på Ljoslandfjellet i Vest-Agder og ellers enkelte turer til utlandet sammen med familien.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hvilke politiske områder interesserer deg mest?
Etter mange år i skolen på ulike nivå, er skole, barn og unge et stort interessefelt. Etter en periode i transport- og kommunikasjonskomiteen er også samferdsel blitt et stort politisk interessefelt. Jeg er også opptatt av Midt-Østen og hvordan vi kan styrke relasjonene mellom Norge og Israel, men også arbeide for å bedre forholdene for palestinerne blant annet gjennom fokus på hvordan menneskerettighetene kan sikres på en bedre måte for befolkningen i disse områdene.

Stortingsperioder

  • Representant for Vest-Agder, 2017 – 2021, KrF
  • Representant for Vest-Agder, 2013 – 2017, KrF
  • Vararepresentant for Vest-Agder, 2009 – 2013, KrF
  • Vararepresentant for Vest-Agder, 2001 – 2005, KrF

Medlemskap i stortingskomiteer

2013-2017

  • Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 2017 – 2021
  • Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 2013 – 2017
  • Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 2013 – 2017

Medlemskap i delegasjoner

2013-2017

  • Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 – 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

2013-2017

  • Andre vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 – 30.09.2017
  • Andre varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 – 30.09.2017