Hans Fredrik Grøvan ny parlamentarisk leder

KrFs stortingsgruppe 2019-21 har nå konstituert stortingsgruppa og fordelt representanter i stortingskomiteene. Knut Arild Hareide har takket nei til å fortsette som parlamentarisk leder, og det blir Hans Fredrik Grøvan som nå trer inn i rollen. Geir Jørgen Bekkevold blir parlamentarisk nestleder.

Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan side om side.
Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan.

– Jeg er glad for at valgkomiteen og en enstemmig stortingsgruppe pekte på meg som parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe. Men etter grundige overveielser, og flere gode runder i stortingsgruppen, har jeg valgt å takke nei selv om det også har vært argumenter for å fortsette i denne posisjonen, sier Knut Arild Hareide.

En parlamentarisk leders hovedoppgave er å være førsteforsvarer i Stortinget.

– Jeg tror mange vil stille spørsmål ved mine intensjoner – både når jeg kritiserer regjeringen og når jeg forsvarer regjeringsprosjektet. Min spesielle rolle i veivalgsdebatten gjør det forståelig, og det har blitt tydelig for meg at det ville bli for krevende å utføre oppgaven som parlamentarisk leder på en god nok måte, sier Hareide.

Stortingsgruppen har nå gitt Hans Fredrik Grøvan tilliten som parlamentarisk leder.

– Jeg er sikker på at han vil ivareta gruppen på beste måte, og at KrF har fått den beste førsteforsvarer, sier Hareide.

– Jeg vil takke Knut Arild Hareide for den jobben han har gjort som parlamentarisk leder for KrF på Stortinget de siste seks årene. Jeg skal gjøre mitt beste som parlamentarisk leder for å være partiets førsteforvarer i Stortinget, sier Hans Fr. Grøvan. 

– Det er mange i partiet som har bedt meg om å fortsette. For meg er det viktig at hele bredden i partiet blir ivaretatt og opplever at de kan bli med videre. Alle uansett oppfatning om veivalg skal kunne inneha alle posisjoner i KrF. Det er viktig for meg å understreke at denne beslutningen ikke handler om det, sier Hareide.

Konstituering av KrFs stortingsgruppe og komitéfordeling:

Hans Fr. Grøvan blir parlamentarisk leder, Geir Jørgen Bekkevold nestleder. Inn i gruppestyret går også Torhild Brandsdal og Knut Arild Hareide. Varamedlemmer blir Tore Storehaug og Jorunn Lossius.

Geir Jørgen Bekkevold blir leder i Helse- og omsorgskomiteen.  

Dette er komitéfordelingen:  

Arbeids- og sosialkomiteen: Geir S. Toskedal                                             
Energi- og miljøkomiteen: Tore Storehaug                              
Familie- og kulturkomiteen: Jorunn Lossius                 
Finanskomiteen: Tore Storehaug                              
Helse- og omsorgskomiteen (komiteleder): Geir Jørgen Bekkevold
Justiskomiteen (skygge): Geir Sigbjørn Toskedal
Utdanning- og forskningskomiteen: Hans Fredrik Grøvan                    
Kommunal- og forvaltningskomiteen: Torhild Bransdal                             
Næringskomiteen: Steinar Reiten                                 
Transport- og kom-komiteen (skygge): Hans Fredrik Grøvan
Utenriks- og forsvarskomiteen: Knut Arild Hareide                           
Utvidet utenriks- og forsvarskomité: Knut Arild Hareide
1.vara: Hans Fredrik Grøvan
2.vara: Steinar Reiten