Hans Fredrik Grøvan helt uenig med Høyre og Venstre om fritt skolevalg

– Fritt skolevalg er feilslått politikk som spesielt vil ramme elevene med de laveste grunnskolepoengene, sier utdanningspolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Elever og innfelt bilde av Hans Fredrik Grøvan
Parlamentarisk leder, Hans Fredrik Grøvan

Kunnskapsminister Guri Melby (V) la i går fram et vedtak om fritt skolevalg i hele landet. Dette mener utdanningspolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan, er feilslått politikk som spesielt vil ramme elevene med de laveste grunnskolepoengene.

– Det foreslås nasjonale retningslinjer som ingen ønsker seg, hverken fylkeskommunene eller organisasjonene, og som man heller ikke har vurdert de samfunnsøkonomiske konsekvensene av. KrF sin stortingsgruppe har advart mot innføring av nasjonale retningslinjer som undergraver regionreformen som ga fylkeskommunene økt ansvar for kompetanse, sier utdanningspolitisk talsperson i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

– Dette er en inntaksordning hvor man ofrer de skolesvake elevene på skoleflinkes premisser. KrF vil gå til valg på for å endre dette. Fylkeskommunene har klart denne jobben utmerket i alle år, og det er det ingen grunn til å tvile på når vi ser at 90% får oppfylt sitt første ønske i dag, sier han, og utdyper:

– Flere har advart mot at denne ordningen kan føre til at færre elever fullfører videregående opplæring. Nå har Stortinget nettopp vedtatt en stortingsmelding om videregående opplæring der denne regjeringen legger fram et mål om at 9 av 10 skal fullføre videregående. Da syns jeg det er sterkt kritikkverdig at man en måned senere lar politiske ambisjoner om fritt skolevalg trumfe hensynet til fullføring for elevene i den videregående skolen uten å ha vurdert konsekvensene verken for elevene eller for skolestrukturen.