Hadle Bjuland 1. mai på Gjennestad

Portrettbilde av Hadle Rasmus Bjuland
Foto: Dag/ Bitmap

KrFU-leder Hadle Bjuland er hovedtaler på 1.maimøtet på Gjennestad 1.mai kl 17.00.

Sang av Lardal kantori

KrFU, fylkes- og kommunepolitikere deltar.

Åpen kafe kl 16.30

Alle interesserte er velkommen!