Håbrekke topper KrFs listeforslag!

Øyvind Håbrekke - Foto Per-Sveinung-Larsen

«Nominasjonskomiteen er fornøyd med at tidligere stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke har takket ja til å toppe lista. Håbrekke er en dyktig politiker som kjenner fylket godt, og er godt kjent blant mange velgere i Trøndelag. Mange lokallag i fylket har nominert han som sin toppkandidat.» Det sier Heidi Pawlik Carlson, leder i nominasjonskomiteen for Trøndelag KrF.

Forslaget går nå videre til nominasjonsmøtet 31. oktober. Trøndelag KrF har vedtatt å stille samme liste i begge valgkretser, dvs. både i Nord-Trøndelag og i Sør-Trøndelag. Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig. «Nominasjonskomiteen har jobbet med å finne en god og representativ liste der vi har vektlagt god balanse når det gjelder alder, kjønn og geografisk spredning. Etter begge høringsrundene, mener vi at vi har fått til en liste med dyktige personer som vil kunne være gode representanter på Stortinget, og gjøre en god jobb for Trøndelag», sier Pawlik Carlson.