Møte i Buskerud: Grenesløs solidaritet og nestekjærlighet

Dag Inge Ulstein

Stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein (tidligere utviklingsminister i Solbergregjeringen) kommer til Buskerud tirsdag 24. mai kl 19.00, og snakker om at KrFs engasjement for medmennesker ikke stopper ved svenskegrensa. Ansvaret for menneskeverdet og rettferdig fordeling gjelder globalt. KrFs politikk og verdier i møte med en urolig verden. Alle er hjertelig velkommen!

Kl 18.00 samme dag er det samling for utsendinger fra lokallagene i Buskreud. Vi drøfter hvordan vi skal organisere oss for å reetablere Buskerud KrF, hvilke møter vi skal ha og hvor vi bør samles. Tapport fra nominasjons- og programkomiteen i Buskerud. Sted: i Adventkirken i Mjøndalen, Fjredingen 1, 3050 Mjøndalen.

Hilsen styret ved leder Billy Taranger (90083050) og nestleder Turid Solberg Thomassen (97577660)