Gode tiltak mot mobbing – men ikke nok

– Kunnskapsministeren foreslår en rekke gode tiltak for å bekjempe mobbing i skolen og sikre de som utsettes for mobbing bedre hjelp, men det er enda ikke nok. KrF kommer til å fortsette kampen for et mobbeombud i hvert fylke, sier Anders Tyvand, skolepolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Anders Tyvand

– Det er flott at Røe Isaksen vil innføre en aktivitetsplikt for skolene når de oppdager mobbing, og at innsatsen rettet spesielt mot digital mobbing og mobbing i barnehagen trappes opp. Dette er gode tiltak som KrF vil støtte, sier Tyvand.

Han støtter også pålegget om systematisk arbeid mot mobbing, og muligheten til å gi bøter til skoler som ikke følger opp det ansvaret de har i mobbesaker.

– Det må aldri bli et mål å bøtelegge skoler, men vi hører litt for ofte historier om skoler som snur seg bort og fraskriver seg ansvaret. Da må vi ha en mulighet til å sanksjonere, sier Tyvand.

Vil ha mobbeombud
Kunnskapsministeren varsler at han vil styrke Barneombudet, og sette ombudet i stand til å yte bedre hjelp til barn som opplever å bli mobbet.

– Dette er et godt tiltak. Mange barn og familier føler seg alene i kampen når de møter systemet i en fastlåst mobbesak, og mange vil ha god nytte av bistand fra Barneombudet, sier Tyvand.

Men KrF mener at det også er behov for et mobbeombud i hvert fylke.

– Barneombudet vil ikke ha kapasitet til å gå inn i alle vanskelige mobbesaker, og vi trenger folk som er tettere på lokalmiljøene, skolene, barna og foreldrene. Vi har allerede noen mobbeombud i Norge, og erfaringene med disse er positive. Jeg mener vi trenger ett mobbeombud i hvert fylke. Disse kan både bistå barn og foreldre når mobbing oppstår, veilede i forbindelse med klagesaker og være en vaktbikkje overfor både skoler og klageorganer. Men de kan også være verdifulle kompetanseressurser for både lærerkollegier, skoleeiere og foreldregrupper, og bidra positivt i det forebyggende arbeidet, avslutter Tyvand.