Gode nærmiljø i Østfold

Einar Kiserud, Maria Moe og Herman Midtsjø
Foto: Astrid Waller

KrF vil bidra til gode nærmiljøer med nærhet til tjenestene. KrF vil legge til rette for
flere arbeidsplasser i Østfold. Gode kollektivtilbud og kortere reisetid er viktig for togpendlerne, slik at hverdagen går bedre opp.
Østfold er et viktig landbruksfylke og det å produsere mat er noe av det viktigste vi gjør. KrF vil legge til rette for et aktivt, bærekraftig og fremtidsrettet landbruk.

Kristelig Folkeparti vil:
• Innføre fritidskortet i alle Østfold-kommunene
• Øke barnetrygden og fortsette innsatsen mot at barn skal vokse opp i fattigdom.
• Sikre god kollektivtransport og kortere reisetid med tog, gjennom utbygging av dobbeltspor og optimalisering av InterCity
• Gjøre det lettere å starte sin egen virksomhet og skape nye arbeidsplasser
• Sikre økt selvforsyning av mat gjennom å legge til rette for et aktivt landbruk i hele