Gode KrF-medlem!

Dette har vært et spesielt år, hvor mange har opplevd denne høsten krevende. Nå er det godt å se frem til en fredelig julefeiring.

Bilde av fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy
Fylkesleder Oddny Helen Turøy

Dette var året vi skulle fokusere på KrF sitt politiske prosjekt – der vi skulle ha fokus på sakene, og det som samler oss. Det gjorde vi. Per Kåre Foss og undertegnede på vegne av fylkesledelsen hadde i mai noen fine samlinger i fylket vårt, der vi fikk mange innspill på hva dere synes er de viktigste sakene for KrF. Men det ble også ett år med noen utfordringer. Listhaug-saken var en av dem. Mens mange var enige i at Listhaug ikke lenger hadde tillit som minister, var det mange i Rogaland som var tydelige på at en ikke ønsket å felle regjeringen på denne saken. Det trengte vi heller ikke, da Listhaug valgte å trekke seg fra posten sin. 

Høsten fikk en krevende start, med «vigselssaken», som det kom mange reaksjoner på. Da den endelig hadde lagt seg, og vi så fram til en rolig arbeidshøst kom vi til 28. september, og Knut Arild Hareide sin tale om sidevalg. Dette var landsstyremøte der vi endelig landet vårt politiske prosjekt med fokus på våre viktigste saker. Det var kanskje ikke det som fikk mest oppmerksomhet i etterkant. I stedet ble det satt i gang en prosess der KrF skulle velge side, som skulle landes på et ekstraordinært landsmøte 2. november. Det krevde ekstraordinære årsmøter i lokallagene og ekstraordinært fylkesårsmøte – som alle har kunnet følge i norske medier minutt for minutt. Tusen takk til alle som møtte opp på møtene, og tusen takk til alle som deltok i gjennomføringen av dem.

Det ble et spesielt fylkesårsmøte i Rogaland – hvor vi i etterkant så at de andre fylkeslagene valgte en annen måte å velge sine utsendinger på. Rogaland var først ute der vi fulgte vårt vanlige reglement for valg av delegater. Resultatet fikk mye oppmerksomhet og kritikk. Det var et klart flertall for å velge høyre side i regjering, er det var betydelig mindretall som opplever at de ikke fikk sin stemme representert. I ettertid ser vi at noen synes denne prosessen var vanskelig og vi har forståelse for at folk ble skuffet.

Ledelsen i partiet ba oss om å velge side, og det gjorde landsmøtet. Mens mange kanskje ble lettet over valget som ble tatt, synes en del at det er vanskelig. Alle har kjempet for å vinne gjennom med sin mening, og frontene har vær ganske tydelige. Veivalget vi gjorde på landsmøtet var ikke et mål i seg selv – det er et virkemiddel eller verktøy for at vi i KrF skal nå våre politiske mål. Nå jobbes det for å få mest mulig gjennomslag for vår politikk.

I etterkant av landsmøte, startet stortingsgruppen vår med budsjettforhandlingene. Vår egen Olaug sammen med resten av stortingsgruppen fikk gode gjennomslag i statsbudsjettet. En historisk satsing på familiene som for første gang siden 1996 får økt barnetrygd. Den økes med 1000 kroner i året per barn og dette kan bidra til å styrke familienes valgfrihet og redusere barnefattigdom. KrF har også fått økt bevilgningene til flere lærere i skolen og ansatte i barnehagene. I tillegg fikk KrF forhandlet frem økt minstepensjonen for enslige minstepensjonister med 4000 kroner i året, og sørget for etableringen av et uavhengig eldreombud. Dessuten har vi vunnet betydelige seire for klima og verdiskapning. KrF sørger også for å oppheve tidskvoten for foreldre med alvorlig syke barn. Et viktig signal inn i debatten om menneskeverd og kampen mot sortering.

Vi går nå inn i julehøytiden og da er det flott å ta med seg at KrF sammen med regjeringen har lagd ny veileder for skolegudstjenester der de går bort fra at det skal være en aktiv påmelding til skolegudstjeneste, til at det nå oppfordres til at alle skoler skal tilby skolegudstjenester.

Vi går inn i et valgår, og vi trenger virkelig stå sammen, slik at ikke KrFs stol blir stående tom i kommune- og fylkestinget. Tusen takk til alle dere som har vært KrF-medlemmer gjennom mange år, og velkommen til alle dere 550 som ble nye medlemmer i Rogaland KrF dette året. Takk for arbeidet dere legger ned for vårt parti.

På vegne av oss i fylkesledelsen, ønsker jeg dere alle en velsignet julehøytid og alt godt for det nye året.  Beste hilsen Oddny Helen Turøy, fylkesleder