God sommer!

Vi nærmer oss sommerferie. Og selv om det blir en spesiell sommer for de fleste av oss, skal det bli godt med en pause.

Fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Kjære medlem i Rogaland KrF 

Først av alt, takk for at du har valgt å være medlem av KrF. Du betyr mye for oss, og det arbeidet som alle våre tillits og folkevalgte står i. Det er viktig å kjenne på at vi er mange som kjemper for de samme verdiene.  

I februar ble det avholdt fylkesårsmøte på Forus. Det var et flott årsmøte, der vi hadde besøk av Kjell Ingolf Ropstad, i tillegg til vår egen landbruksminister, Olaug V. Bollestad, og vår stortingsrepresentant, Geir Toskedal. Hele fylkesledelsen fikk fornyet tillit, og jeg er så takknemlig at jeg får ha med meg Reid Ivar B. Dahl og Mirjam Ydstebø videre i arbeidet for å bygge laget.  

Det har skjedd mye det siste halvåret. Vi har vært gjennom krevende tider med Covid-19, og alle de konsekvensene det har fått, både for enkeltpersoner og for samfunnet vårt. Krisepakkene som regjeringen har kommet med, har vært helt nødvendige for å redde arbeidsplasser, men nå også i en krevende kommuneøkonomi. Jeg er stolt av våre statsråder og stortingsrepresentanter for den jobben de har gjort. Det gjenstår mer, men de har vært gode ledere gjennom en krevende tid.  

Før Norge ble snudd på hodet av Covid-19, opplevde vi at FrP gikk ut av regjeringen. Det førte til at Knut Arild Hareide ble samferdselsminister, noe som var godt for KrF og for samferdselsprosjektene i Norge. Men – det førte også til at vi mistet flertallet i stortinget, noe Bioteknologiloven viste. KrF er opptatt av å skape et samfunn som inkluderer alle – der alle er velkomne og ønsket, med de utrustningene vi har. Vi ønsker ikke et samfunn der mennesker sorteres bort etter egenskaper, og ingen bør oppleve seg som en belastning. Det var et samlet KrF lag som kjempet denne kampen, og som vi dessverre tapte. Men – det gjenstår fortsatt mange kamper for menneskeverdet og KrF skal fortsatt kjempe for retten til liv og at alle har samme verdi.  

Det er viktig at KrF sitter i regjering. Olaug Vervik Bollestad fikk i land et godt landbruksoppgjør. Vi har begynt å introdusere Fritidskortet i flere kommuner, og veldig glade for at Haugesund er en av prøvekommunene til denne flott ordningen, som gjør det mulig for alle barn og unge å drive fritidsaktiviteter. Vi har fått økt barnetrygden for første gang siden 90-tallet, og vi har et stort fokus på bistand og verdens fattigste. Vi har et flott KrF lag som hele tiden har fokus på KrF sin politikk og hvordan vi skal skape et bedre og varmere samfunn for alle.  

Vi nærmer oss sommerferie. Og selv om det blir en spesiell sommer for de fleste av oss, skal det bli godt med en pause. Til høsten starter nominasjonsprosessen før neste stortingsvalg. Vi skal ha flere høringer i lokallagene som skal komme med forslag og innspill. Sjekk ut når ditt lokallag skal ha medlemsmøter og still opp.  

Geir Toskedal har takket nei til gjenvalg. Han har gjort en utrolig flott jobb for oss på stortinget, og vi takker for innsatsen så langt. Etter endt stortingsperiode går han tilbake til fylkestinget, hvor han tar med seg mye erfaring.  

Det er viktig at du er medlem. Det betyr noe for våre tillits- og folkevalgte å vite at det er mange som heier og støtter den politikken som vi av og til føler at vi står veldig alene om. Sammen skal vi løfte menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.  

God sommer! 

Oddny Helen Turøy, fylkesleder i Rogaland KrF