En avtale som er bra for kollektivtrafikk og klima, og bra for distriktene

– Vi har kommet til enighet til en god og balansert løsning, som sikrer ren luft i byene, sikrer klima, men også tar innover seg at bompengebelastningen enkelte steder er noe høy, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad smiler mot kamera.
Kjell Ingolf Ropstad

Fredag tok KrF stilling til en skisse til avtale fra statsministeren – en skisse partilederen anbefalte overfor KrFs landsstyre, som ga den sin tilslutning.

Ropstad løfter spesielt fram at det nå blir 4 milliarder ekstra til kollektivsatsing og 600 millioner i året til å senke billettpriser på kollektivtransport i distriktene. Det blir flere sovevogner på togene og sykkelhotell. Og Nord-Norge-banen skal endelig utredes.

 

Staten bidrar mer til kollektivprosjekter

– Den statlige finansieringen av kollektivprosjekter øker nå fra 50 til 66 %. Dette er helt i tråd med KrFs landsmøtevedtak i april, som ville øke den statlige andelen, og dette vil for eksempel gjøre det enklere for bybanen i Bergen og t-bane i Oslo.

I byområdene Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Grenland og Kristiansand videreføres belønningsmidlene på 2019 nivå frem til videreutviklet mål for nullvekst er fastsatt.

– Dette er veldig positivt. Ettersom disse stedene ikke har fått på plass nye avtaler, ville de ha mistet belønningsmidler og måttet kutte i kollektivutbygging uten denne enigheten.

 

Nullvekstmålet gjelder

Partilederen slår fast at nullvekstmålet skal gjelde, slik at det ikke blir mer biler inn til byene. At det faktisk blir slik, er en forutsetning for at bompenger kan reduseres.

– Vi er også fornøyd med at det nå kan innføres en 3-timersregel på ettermiddagen – et slags amnesti – der for eksempel familier vil kunne kjøre og levere på fritidsaktiviteter innenfor denne periode uten å betale mer i bompenger i byvekstområdene.

 

I løpet av fredag kveld, sluttet alle regjeringspartiene seg til skissen.

– KrF har hele tiden jobbet konstruktivt for å finne en løsning, og jeg er glad for at alle fire partier nå er enige, sier partilederen.

Hele avtalen kan du lese her (PDF 171 kb).